Skip to main content
  • Nieuws
  • Voorzitterswissel: “Vlaamse Rand wordt stad”

Voorzitterswissel: “Vlaamse Rand wordt stad”

  • 18/12/2018

Jean-Paul Van Avermaet is sinds mei voorzitter van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en gaf op 11 december de voorzittershamer van Voka Metropolitan door aan Kris Cloots, CEO en Country Manager van ISS voor België en Luxemburg. In een gesprek blikt Jean-Paul Van Avermaet terug, en vooruit.

Voorzitterswissel
Kris Cloots (links) neemt de fakkel over van Jean-Paul Van Avermaet. ©Studio Dann


U nam het voorzitterschap op bij de start van Voka Metropolitan in 2014. Hoe blikt u terug op de voorbije jaren?

“Voka Metropolitan was een nieuwe naam en een nieuwe aanpak die verder kon bouwen op het Voka Comité Brussel. De focus was steeds om de brug te vormen tussen Vlaanderen en Brussel binnen de domeinen van mobiliteit & arbeidsmobiliteit, ruimtelijke ordening, internationale uitstraling en gemeenschapsbevoegdheden als onderwijs en cultuur. Voka Metropolitan heeft de metropolitane gedachte ondersteund en kwam zo tegemoet aan economische verzuchtingen t.o.v. onze staatsstructuren. Voka Metropolitan kende een belangrijke groei in het aantal leden, ook bij de jongerenafdeling, het beste bewijs dat er goed werk geleverd wordt en dat de behandelde thema’s onze ondernemers bezighouden.

Hoe evalueert u de ontwikkelingen in de Brusselse metropool de voorbije jaren?

“Er was een positieve evolutie in de samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel op verschillende vlakken. Ik denk daarbij onder andere aan arbeidsmobiliteit, fietssnelwegen, renovatie van de tunnels en investeringen in openbaar vervoer. Maar het werk is nog niet af, het kan en moet nog beter en vooral ook veel sneller. Daarnaast dienen we in staat te zijn om grote projecten te realiseren die onze economische groei ondersteunen, rekening houdend met verzuchtingen aan beide kanten van de gewestgrens. Nu sterven visionaire projecten een stille dood. Ook het belang van rechtszekerheid en duidelijkheid over Brussels Airport verdient onze blijvende aandacht. Die poort op de wereld moet kunnen groeien en bloeien. Verder blijft mobiliteit een topprioriteit die enkel grensoverschrijdend aangepakt kan worden. Daarbij dienen de werken aan de Ring een modal shift te bewerkstelligen, door overheid en bedrijven ondersteund.”

Wat ziet u als nieuwe uitdagingen voor de Brusselse metropool?

“Ik denk vooral aan alles wat te maken heeft met het gebruik van data om te evolueren naar een ‘Smart City’. We hebben kunnen vaststellen dat de metropool zich vanzelf uitbreidt los van de grenzen of andere belemmeringen. De typisch stedelijke problemen winnen aan belang in de rand en dat vraagt een aanpassing van beleid.“

U bent nu voorzitter van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. Hoe ziet u de samenwerking met Voka Metropolitan?

“Onze organisaties zijn nauw verbonden. Er moet maximaal ingezet worden om zo veel mogelijk samen te werken want dat is de brugfunctie van Voka Metropolitan waarbij Voka Vlaams-Brabant één van de brughoofden is. We zien de Vlaams Rand steeds verder verstedelijken en netwerk vormen met Brussel.”

Kris Cloots nieuwe voorzitter Voka Metropolitan

Kris Cloots (54) is door de Raad van Bestuur benoemd als nieuwe voorzitter  van Voka Metropolitan. Hij volgt Jean-Paul Van Avermaet op, die eind mei tot voorzitter werd benoemd van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. De voorzitterswissel gebeurde formeel op de Algemene Vergadering van Voka Metropolitan op 11 december.

Kris Cloots is CEO en Country Manager van ISS voor België en Luxemburg. ISS is wereldleider voor facilitaire diensten aan bedrijven: schoonmaak, catering, facility management… In ons land stelt de groep bijna 10.000 mensen tewerk. Het ISS-hoofdkantoor in België is gevestigd in Vilvoorde en heeft zijn maatschappelijke zetel in Brussel.

De nieuwe voorzitter was al lid van de Raad van Bestuur van Voka Metropolitan. “Kris is vertrouwd met de Brusselse bedrijfswereld en de werking van Voka Metropolitan. Zijn bedrijf is een belangrijke speler in de Brusselse metropool en de rest van het land en kent dus ook de specifieke grensoverschrijdende problematieken vanuit de praktijk. Bovendien heeft hij als directielid in een multinationale groep een goed zicht op de internationale aantrekkingskracht van Brussel”, aldus Jean-Paul Van Avermaet.

 

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers in de Brusselse Metropool, editie december 2018.