Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Vooruitstrevend zijn, is denken én handelen”

“Vooruitstrevend zijn, is denken én handelen”

  • 16/03/2021

Met een bedrijfsnaam als Superbeton kun je niet anders dan ambitieus zijn. En dat is precies hoe je Frederik Laeremans – die nu als derde generatie aan het hoofd staat van dit familiebedrijf – kunt omschrijven. Die ambitie blijkt uit zijn toekomstvisie voor het bedrijf, maar misschien vooral uit de plannen die hij heeft voor de ontwikkeling van een industriële site in Aarschot. Daar wil Laeremans Superbeton vestigen en samen met partnerbedrijven een groene circulaire hub uitbouwen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de windturbines die voor de energie moeten zorgen. Tijd voor een gesprek.

Tekst: Mathieu Wouters - Foto's: Superbeton

Al drie generaties lang doet Superbeton grondwerken, leggen ze wegen aan en bouwen ze rioleringen. Met tal van projecten – denk aan de aanleg van de weide van Rock Werchter of het logistieke centrum van André Celis in Tildonk – doet het bedrijf het goed.  Een 30-tal mensen zorgen voor een jaarlijkse omzet van zo’n 10 miljoen euro waarvan pakweg 90% afkomstig is van openbare aanbestedingen. Toch voelt zaakvoerder Frederik Laeremans dat Superbeton aan een plafond zit. Om nieuwe stappen te kunnen zetten, heeft hij twee doelen: nieuwe markten aanboren en volledig circulair kunnen ondernemen. “In onze sector creëren we veel afval dat perfect herbruikbaar is na verwerking. We willen niet meer denken in termen van afval, maar in stromen. De ambitie is om de cirkel 100% te sluiten.”

Laat ons voor we naar het toekomstplaatje gaan kijken, even terugblikken. Hoe zijn jullie – een bedrijf uit Herselt – in Aarschot terecht gekomen?

“Er zijn diverse factoren. Vooreerst wilden we niet te ver verhuizen om onze werknemers aan boord te houden. We hebben heel loyale mensen met pakken knowhow en die willen we niet kwijt. Daarnaast is de centrale locatie logistiek interessant. Maar de belangrijkste factor is uiteraard de nodige ruimte te vinden. Met de verwerving van de site die we nu gaan ontwikkelen zijn we al bijna 6 jaar bezig, maar het loont de moeite: zoveel ruimte voor industrie vinden in Vlaams-Brabant is uniek.”

Superbeton

De grond aan de Gaston Geenslaan is nu van jullie. Je staat dan voor een leeg blad, hoe begin je aan de invulling ervan?

“Het concept was voor mij al snel duidelijk. We willen een groene en circulaire long worden voor ondernemend Aarschot: de energie die we verbruiken, gaan we zelf opwekken; het afval dat we creëren gaan we hergebruiken als grondstoffen voor nieuwe werven; regenwater gaan we optimaal bufferen en gebruiken. Door die invulling willen we enerzijds op en top duurzaam zijn, maar het zal ons ook toelaten nieuwe markten aan te boren.”

“Een visie is één ding, ze kunnen uitwerken is dan weer een ander paar mouwen. Ik geloof heel sterk in partnerschappen en allianties. In Aarschot zijn tal van andere bedrijven die gelijkaardige activiteiten als wij hebben. Door die te bundelen op één site, kun je ervoor zorgen dat faciliteiten optimaal gebruikt worden. En voor de omgeving is het dan weer interessant dat wij als hinderlijke bedrijven onze activiteiten centraliseren en dus de overlast beperken. Als het doorgaat, zou Holcim alvast haar betoncentrale naar onze site verplaatsen en we kijken voortdurend uit naar bijkomende partnerships. Het Voka-netwerk is daarbij al waardevol gebleken.”

Het milieu staat centraal in jouw visie voor de site. Nochtans is dat niet voor de hand liggend in de bouwsector. Waarom kies je toch die weg?

“Je merkt aan alles dat het ecologische aspect aan belang wint in het ondernemen. De klant is steeds vaker vragende partij. Een duurzaam product of dienst aanbieden wordt een deel van je verkoopsargument. Anderzijds heb je ook de Europese Green Deal en de bijhorende vereisten die overheden zullen gaan opleggen. Ik verwacht bijvoorbeeld een C02-code voor bouwbedrijven waarbij iedere partij een ‘CO2-budget’ zal hebben waarbinnen je moet blijven met je projecten. Als je dan zelfvoorzienend kunt zijn, zal je nooit in de problemen komen.”

“Duurzaamheid is ook gewoon een ideologie waar ik achter sta en in geloof. Daarom ben ik ambitieus: ik wil bij wijze van spreken de Elon Musk van wegenbouw worden. Dat kan alleen door vooruitstrevend te denken én te handelen.”

Je wil zelf je energie opwekken. Voor een energieverslindend bedrijf als dat van jullie, zul je de grote middelen moeten inzetten.

“Dat doen we ook! We hebben vergunningen voor twee windturbines en voorzien ook 17.000 zonnepanelen. Dat laat ons toe om energieverslindende activiteiten als breek- en zeefinstallaties neer te zetten maar ook om een waterstofstation te bouwen dat dan onze vrachtwagens zal kunnen voorzien van “brandstof”. Zelfs dan zullen we nog overschotten hebben. Die zullen we enerzijds injecteren in het net, aangezien Aarschot op nummer 1 staat van het afschakelplan. Anderzijds kijken we opnieuw naar partnerships om andere bedrijven die grootverbruikers zijn van elektriciteit mee aan boord te krijgen. Zo zijn er gesprekken lopende met Multiobus om hun elektrische bussen bij ons te laden.”

plan

Hoe zou je site er concreet gaan uitzien?

“De totale oppervlakte bedraagt 10 hectare. 7 daarvan willen we zelf gebruiken voor onze werkzaamheden, kantoren en windturbines, de andere 3 zijn voor de partnerbedrijven die zich bij ons willen vestigen.”

“Ook onze kantoren zullen trouwens zeker niet doorsnee zijn. We willen in de hoogte bouwen om optimaal te kunnen genieten van het zicht op de prachtige Demervallei. Het gebouw zal op ‘pootjes’ staan met daarboven drie verdiepingen. Bovenaan komt naast een fitnesszaal, een polyvalente zaal die we ter beschikking willen stellen van onze werknemers. Als zij voor een event, feest of andere gebeurtenis een grote ruimte nodig hebben, kunnen ze daar terecht.”

“Van meet af aan hebben we rekening gehouden met onze mensen in het ontwerp. Zij zijn ons waardevolste bezit. Zonder hen kun je zoveel machines en infrastructuur hebben als je maar wil, het bedrijf zal niet draaien. Hen goed verzorgen en motiveren komt iedereen ten goede.”

Een mooi ontwerp, een duidelijke visie, vergunningen voor de windturbines zijn binnen en de bouwaanvraag is ingediend. Alles lijkt op wieltjes te lopen, of zijn er toch hindernissen?

“Wie zo’n groot project wil opzetten, doet dat in Vlaanderen nooit zonder tegenkanting. Ook voor onze windturbines is bezwaarschrift gekomen, maar we vertrouwen erop dat dit wel goed komt. Het probleem is het eeuwige not in my backyard syndroom. Onze taak is om iedereen te betrekken bij de ontwikkeling van de site en hen op de hoogte te houden. Daarom hebben we ook infosessies ingepland. Doe je dat niet, dan zal je zien dat de wildste verhalen ontstaan.”

“Veel praten met mensen, je netwerk aanspreken en gebruiken als klankbord en de nuttige info die je krijgt ook effectief verwerken in je project. Zo ontstaat draagvlak.”

Contactpersoon

Hélène Springer

Adviseur Belangenbehartiging RO & BTM

Proximus

Artikel uit publicatie