Skip to main content
  • Nieuws
  • Voorstellen pensioenhervorming zijn slag in het water

Voorstellen pensioenhervorming zijn slag in het water

  • 03/09/2021

Voka - Kamer van Koophandel Limburg beoordeelt de in de pers bekendgemaakte pensioenplannen van minister Karine Lalieux als een slag in het water. De hervormingsplannen bieden geen antwoord op de vraag hoe we groeiende pensioenmassa kunnen blijven betalen en de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt kunnen oplossen. Voka - KvK Limburg roept de federale regeringspartijen op om de voorbereiding van de pensioenminister een niveau hoger te tillen. Anders is dit een nieuw rondje in het verder voor ons uitduwen van de pensioenfactuur.

Johann Leten
Johann Leten: "Het echte financieringsvraagstuk blijft onopgelost."

 

“Hoe blijven we de pensioenen betalen op lange termijn? Op die kernvraag verwachten wij van de pensioenminister een antwoord. De plannen die ze vandaag bekendmaakt, rommelen wat in de marge. Dit pensioenvoorstel is een slag in het water. Het echte financieringsvraagstuk blijft onopgelost. Wij roepen de federale regering op om met beter onderbouwde plannen te komen. Deze pensioenvoorstellen zijn voor ons slechts een prelude op wat nog komen moet”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg.

Omdat ons pensioenstelsel in de eerste pijler een repartitiesysteem is, moeten meer mensen langer werken om de pensioenen betaalbaar te houden. De impact op de loopbaanlengte van de pensioenplannen van minister Karine Lalieux zal minimaal zijn en werkt per saldo zelfs omgekeerd. De betaalbaarheid van de pensioenen hangt nauw samen met de ambitie om tot een werkzaamheidsgraad van 80% te komen. De hervormingen die daarvoor nodig zijn, staan nog niet eens in de steigers.

De aangekondigde plannen bieden ook geen enkel antwoord op de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt. Integendeel, bepaalde categorieën werknemers worden aangemoedigd om nog sneller van de arbeidsmarkt te verdwijnen na 42 jaar dienst. Daarmee lossen we de krapte op de arbeidsmarkt niet op en zal de totale pensioenfactuur nog stijgen.

De pensioenminister geeft ook aan dat voor haar de tweede pensioenpijler bijgestuurd moet worden. Een onbegrijpelijke uitspraak. De tweede pensioenpijler moet integendeel net verder versterkt en uitgebreid worden. "Wij zeggen dan ook klaar en duidelijk: handen af van de tweede pensioenpijler", besluit Johann Leten.

Contactpersoon

Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo