Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus: nood aan duidelijkheid over compensatiebeleid

Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus: nood aan duidelijkheid over compensatiebeleid

  • 06/07/2023

Na een lange periode van oponthoud besliste de Vlaamse regering in maart dit jaar over het definitief voorkeurstracé van de toekomstige hoogspanningslijn Ventilus. Voor de ondernemers die een impact zullen ondervinden van de hoogspanningslijn beloofde de Vlaamse regering eerder al een ruimere compensatieregeling. Intussen gaf de federale overheid de energieregulator CREG de opdracht om samen met de hoogspanningsnetbeheerder Elia het compensatiebeleid uit te werken. Helaas is er op vandaag nog steeds geen duidelijkheid over de beloofde vergoedingen. Voka West-Vlaanderen vraagt aan de betrokken overheden en actoren om met het beloofde en langverwachte flankerend beleid voor de dag te komen. Indien ondernemingen door de komst van Ventilus een impact ondervinden op hun activiteiten, stelt Voka West-Vlaanderen dat deze recht hebben op een billijke compensatie.

Sinds eind vorig jaar werd duidelijk dat de Vlaamse regering ruimere compensaties vooropstelt om verdere stappen te kunnen zetten in het planningsproces van het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, nvdr.) Ventilus. Voor een aantal ondernemingen heeft de beslissing over het tracé van de hoogspanningsverbinding namelijk een impact op de activiteiten en omgeving. Het is daarom essentieel om te weten in welke mate ondernemers kunnen verhuizen en op welke vergoedingen ze een beroep kunnen doen, als gevolg van de inplanting van hoogspanningsmasten of overspanning van luchtlijnen. Voor Voka West-Vlaanderen is het alleszins helder: indien ondernemingen door de komst van Ventilus een negatieve impact ondervinden op hun activiteiten, hebben deze het recht om een billijke compensatie te ontvangen.

Eerstdaags zal de Vlaamse regering het ontwerp-GRUP Ventilus voorlopig vaststellen, en gaat dit ruimtelijk uitvoeringsplan bijgevolg in openbaar onderzoek. Helaas is er op vandaag nog geen spoor van een ruimer flankerend compensatiebeleid voor getroffen ondernemingen. Nochtans had de Vlaamse regering zo’n regeling beloofd. Een plan zonder samenhangend compensatiebeleid in openbaar onderzoek voorleggen, is vragen om problemen.

"Voka West-Vlaanderen roept daarom de federale en Vlaamse regering, de CREG en Elia op om snel een helder, transparant en billijk flankerend beleid voor ondernemers uit te werken en uit te rollen", aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag