Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Voor u uitgelegd: Co-creatie

  • 20/07/2021

Met de opening van onze nieuwe co-creatiehub Voka | Brugge in het vizier, slaan we u geregeld om de oren met termen die u wellicht minder bekend zijn. Tijd dus om enkele zaken uit te klaren dankzij deze korte reeks waarbij we telkens ingaan op één aspect van onze nieuwe ontmoetingsplaats in Oostkamp. Ditmaal nemen we 'co-creatie' onder de loep. 

Co-creatie? Is iets creëren niet altijd in samenwerking met anderen? Kan je de dag van vandaag nog alleen creëren? Een kunstenaar misschien wel, maar gebeurt creatie in een onderneming niet altijd samen? Wat betekent de term co-creatie? En hoe kan u, als ondernemer, co-creatie inzetten om uw onderneming en medewerkers te laten floreren? Voka West-Vlaanderen legt het voor u uit. 

Co-creatie is niets nieuws. Ongetwijfeld past u het ook al toe in uw onderneming. Bij co-creatie kunnen alle betrokkenen (of stakeholders) meewerken aan het ontwikkelen van een nieuw product of dienst. In heel wat ondernemingen worden klanten reeds betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en hebben ze een invloed op het eindresultaat van het proces.  

Vanwaar dan de term co-creatie? 

De term is erop gericht om meer aandacht te vestigen op het proces zelf. Co-creatie is niet hetzelfde als halfjaarlijks een klantenbevraging organiseren. En neen, co-creatie is ook niet enkel klantgericht denken. Co-creatie houdt niet op na één sessie waarbij u uw klanten bevraagt naar hun noden en wensen om daarna alles over te dragen naar uw medewerkers. 

Co-creatie gaat om het proces waarbij klanten en medewerkers doorheen het proces actief betrokken worden bij de ontwikkeling of het verbeteren van een product of dienst. Het is geen eenmalig verhaal, houdt niet op na één sessie en verloopt vaak cyclisch.  

De voordelen van co-creatie zijn groot: 

  • U kan direct leren van uw eindgebruiker. Door bovendien uw medewerkers te betrekken, kunnen zij ook leren van de klant. Zo is het een enorme meerwaarde om de medewerkers van marketing en communicatie, of medewerkers van hr, al meteen te betrekken bij de ontwikkeling of het verbeteren van een product of dienst. Marketing en communicatie verzorgen immers het verhaal van het product of de dienst naar uw klant; hr-medewerkers kunnen betrokken worden bij verandermanagement indien het lanceren van een nieuw product of dienst een impact heeft op uw eigen medewerkers.  
  • Risico's beperken. Door meteen uw medewerkers en klanten te betrekken kan u risico's minimaliseren. U stelt immers de juiste prioriteiten, werkt vraag gedreven en betrekt uw medewerkers bij eventuele veranderingen. 
  • Uw medewerkers worden meer klantgericht. Door medewerkers in interactie te laten gaan met de klanten van uw onderneming stimuleert u klantgericht denken. Opnieuw kan u hier diverse medewerkers bij betrekken: IT, sales, hr, finance. Het maakt uw product of dienst meer tastbaar en het brengt de klant dichter. Dit klantgericht denken stimuleren bij alle medewerkers heeft een positieve impact op uw onderneming.  

Co-creatie? Hoe begint u ermee? 

  • Zorg voor een goede mix van alle betrokkenen: niet enkel uw klanten en medewerkers. Betrek ook eens een design expert, een kennisinstelling die haar expertise deelt, een digitale expert, of zelfs een ontevreden klant … Verschillende expertises samenbrengen leidt tot producten en diensten die de grootst mogelijke meerwaarde kunnen bieden voor uw klanten.
  • Gebruik design thinking als methode om de behoeften van de klant te detecteren en nieuwe ideeën uit te werken. Start met een concreet vraagstuk (vb. 'Welke digitale interactie wil de klant met ons bedrijf?'), kies een persoon die de workshop begeleidt, selecteer klanten, medewerkers en externe experten, ga op locatie en geef aan wanneer voor u de dag geslaagd is. Laat u hiervoor begeleiden door een design thinking expert.  
  • Stop niet na één sessie. Co-creatie is een proces waarbij verschillende stappen soms herhaald moeten worden. Nieuwe inzichten en kennis dienen verwerkt te worden, soms komt er een nieuwe speler op de markt of een nieuwe expertise in uw bedrijf, soms ziet u nieuwe opportuniteiten. Wees niet bang om een deel van het proces te herhalen in functie van de nieuwe kennis die u heeft verworven.  

In Voka | Brugge maken we co-creatie mogelijk. Meer en meer ontwikkelen we onze opleidingen samen met onze eindgebruikers: u, als ondernemer en uw medewerkers.  

Wenst u zelf aan de slag te gaan met co-creatie? Contacteer dan onze medewerkers van het team Innovatie (Soraya Van Cauwenberghe, Marijke Bouciqué of Mieke Vandewaetere) en ontvang inspiratie en informatie om aan de slag te gaan.  

 

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag