Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voor het einde van dit jaar definitief stikstofkader

Voor het einde van dit jaar definitief stikstofkader

  • 19/11/2021

“We werken de komende dagen en weken hard met de Vlaamse regering om het definitief PAS goedgekeurd te krijgen”. Minister van omgeving Zuhal Demir bracht een duidelijke belofte mee naar het Milieuforum. Voor de zesde keer al organiseerden Voka en verschillende Vlaamse sectororganisaties het Milieuforum waar experts hun licht laten schijnen op de belangrijke omgevingsdossiers. Een definitief PAS zou een onderscheid moeten blijven maken tussen de uitstoot van veeteelt en industrie. De ondernemingen op het Milieuforum kijken uit naar hoe de programmatorische aanpak stikstof (PAS) op een nieuwe leest geschoeid zal worden.

Stikstof, PFOS en waterellende. Dit jaar zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin milieunieuws regelmatig corona uit het nieuws hield. Die hete hangijzers maken van deze editie van het Milieuforum een erg boeiende namiddag.  

Optimistische boodschap

Over stikstof leren we dat er in Vlaanderen al heel wat vooruitgang geboekt is. Sylvia Lenaerts, de voorzitter van het PAS-expertenpanel dat de minister adviseert, brengt een optimistische boodschap.

In de industriële sectoren is de stikstofuitstoot sterk afgenomen. Alle maatregelen die daar mogelijk waren tegen een aanvaardbare kostprijs zijn reeds genomen. Nog strengere normen opleggen aan de industrie, komt met een duur prijskaartje en een beperkte winst voor de natuur.

De belangrijkste en meest betaalbare inspanningen moeten dan ook gebeuren in de veeteeltsector. Door technologische innovatie is daar nog een vermindering van uitstoot mogelijk. En de voorzitter van het expertenpanel-PAS denkt ook aan andere oplossingen.  

Omgevingsvergunning

Op het Milieuforum komen traditioneel ook de Vlaamse topambtenaren hun visie delen met de bedrijfswereld. Peter Cabus van het Departement Omgeving evalueert de Vlaamse omgevingsvergunning. Die vergunning vervangt en bundelt verschillende oudere vergunningensystemen. Volgens Cabus werkt de omgevingsvergunning goed. Al kan het altijd beter. Zo moet de hele procedure van A tot Z digitaal kunnen verlopen, dat is nu nog niet helemaal het geval.  

Bernard De Potter van de Vlaamse Watermaatschappij benadrukt dat we niets zullen toegeven op waterkwaliteit. Iedereen die gebruikmaakt van een waterloop zal inspanningen moeten leveren om de waterkwaliteit te verbeteren. Hij becijferde dat de huidige plannen meer dan 10 miljard euro zullen kosten. 

Minister Demir

Het Milieuforum zou geen forum zijn zonder het afsluitende debat. Bond Beter Leefmilieu drukt op het belang van een sterke overheid die een proactieve rol opneemt in milieudossiers. Voka ziet heil in een permanente open dialoog tussen overheid en ondernemingen. We zijn niet elkaars vijanden, maar we hebben elkaar nodig. De topambtenaren vinden dat Vlaamse bedrijven over het algemeen erg wendbaar zijn: ze hebben zich steeds aangepast aan nieuwe milieunormen en zullen dat hopelijk blijven doen. 

Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir spreekt tot slot de aanwezigen toe via een videoverbinding. Ze belooft een juridisch sluitende oplossing voor de stikstofproblematiek, nog voor het einde van het jaar.  

Het 6e Vlaamse Milieuforum vond plaats op 18 november 2021 in Bozar. Een organisatie van Agoria Vlaanderen, Alfaport Voka, essenscia Vlaanderen, Febeg, Fedustria, Fevia Vlaanderen, inDUfed, VCB en Voka. 

Contactpersonen

Katelijne Haspeslagh

Adviseur milieu & klimaat

Steven Betz

Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening

imu - vzw - obd
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel