Skip to main content

Voluit kiezen voor ondernemingen

  • 12/10/2018

Zondag 14 oktober is het zover. In 64 West-Vlaamse steden en gemeenten kiezen we een nieuw bestuur.

De lokale verkiezingen zijn ook voor ondernemers van cruciaal belang. Net zoals sterke economische spelers succesvol zijn door op een slimme manier de krachten te bundelen, onderscheiden ook sterke besturen zich door slim samen te werken met sterke regionale stakeholders. Dat is de boodschap die we meegeven aan de lokale besturen: baken de kerntaken af, toon ondernemerschap en vervul een verbindende rol. Werk (meer) samen met ondernemers en kennisinstellingen en bouw mee aan een vernieuwend ecosysteem dat een antwoord biedt op de uitdagingen van morgen.

Voka groeiplan West-Vlaanderen benchmark voor nieuwe lokale besturen Verkiezingen

Voka West-Vlaanderen roept de toekomstige nieuwe lokale bestuurders op om resoluut te kiezen voor ondernemerschap en formuleerde haar groeiplan voor West-Vlaanderen. Daarin wordt een globale visie op de toekomst van het lokale bestuursniveau ontwikkeld. “We vertrekken hierbij van de noden en verwachtingen van de West-Vlaamse bedrijven en formuleerden 8 thema’s die voor hen van belang zijn” verduidelijkt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen.

8 concrete engagementen voor een ondernemende West-Vlaamse regio

Via de Voka Gemeenterapporten gaven we eind vorig jaar al een beeld van de perceptie die West-Vlaamse ondernemers hebben van hun bestuur. De voorbije weken werden de prioriteiten vervolgens ook voorgesteld aan alle lijsttrekkers.

Onze West-Vlaamse ondernemingen zien de beleidsmakers graag de volgende 8 engagementen aangaan:

  1. Zet in op menselijk kapitaal. Activeer elk talent met goesting en ambitie.
  2. Streef een slim ruimtegebruik na. Creëer ruimte voor verbetering: verweven waar het kan, scheiden waar het moet en versnel procedures.
  3. Ga voor duurzame mobiliteit, kwaliteitsvolle infrastructuur en hoogwaardig openbaar vervoer afgestemd op de werkplekken.
  4. Zorg voor faire fiscaliteit: rechtszeker, transparant en eenvoudig. Sluit een fiscaal pact met ondernemingen.
  5. Maak werk van een aantrekkelijke regio. Formuleer een sterke identiteit met dynamiek en toekomstvisie, bouw een rijk ecosysteem uit in nauwe samenwerking met ondernemingen en onderwijs- en kennisinstellingen. Zet in op preventie en veiligheid.
  6. Wees als bestuur voortrekker op vlak van duurzame innovatie, digitalisering en circulaire economie.
  7. Wees een ondernemend bestuur met één aanspreekpunt voor ondernemingen en zet in op een vlotte communicatie naar en betrokkenheid van ondernemers.
  8. Zet uw gemeente/stad op de internationale kaart. Promoot de internationale poorten van onze regio.

Vanaf 15 oktober zet Voka West-Vlaanderen haar inspanningen verder om de nieuwe lokale besturen te inspireren bij de verdere uitwerking van de lokale beleidsnota’s.

Meer info op www.vokakiest.be

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag