Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Volksraadpleging Gent: valse vraagstelling en financiële strop

Volksraadpleging Gent: valse vraagstelling en financiële strop

  • 05/10/2023

"Gemeentelijk publiek vastgoed mag niet geprivatiseerd worden. Bent u akkoord?" en "Moet de stad Gent een bank van publieke gronden oprichten om 40 procent sociaal wonen te realiseren?" Op 8 oktober kunnen de Gentenaars zich in een volksraadpleging uitspreken over deze twee vragen rond wonen en gemeentelijk publiek vastgoed. Als het van Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen afhangt dan is deze volksraadpleging een maat voor niets. Hij hekelt de valse vraagstelling en de gebrekkige aandacht voor de financiële implicaties. 

Gemeentelijk publiek vastgoed mag niet geprivatiseerd worden. Bent u akkoord?" Zonder te rade te gaan bij Madame Soleil weet je al dat er op de eerste vraag bijna niemand nee zal antwoorden. Gemeentelijk publiek vastgoed is het geheel van alle gebouwen en gronden in eigendom van een stad of gemeente. De Stad Gent, OCMW Gent en sogent bezitten samen 27 km2 gronden, waarvan 88% landbouwgronden en groenterreinen zijn en slechts 2% terrein voor wonen is. Zeg nu zelf, wie is er voorstander van het privatiseren van dat schaarse stukje open ruimte in de buurt? Deze valse vraagstelling is dan ook nefast voor de kwaliteit van deze volksraadpleging. 

Financiële strop

There's no such thing as a free lunch. Het is dan ook opmerkelijk dat men over de financiële kost van een publieke grondbank geen woord rept. Met 921 miljoen euro aan openstaande schuld op de jongste jaarrekening, heeft de stad Gent de twijfelachtige eer om zichzelf koploper te noemen in Vlaanderen. De financiële last om 40 procent sociaal wonen te realiseren zal bij de belastingbetaler in de bus vallen. Een bus die bij de andere 60 procent van de woonmarkt staat. 

“De huidige wooncrisis is hoofdzakelijk een aanbodcrisis. In een markt waar schaarste heerst, dreig je het tekort juist in stand te houden en te vergroten door bijkomende regels op te leggen. Voor mij ligt de sleutel tot betaalbaar wonen niet in de creatie van een publieke grondbank noch andere collectivistische maatregelen, maar in het faciliteren van nieuwe/innovatie woonvormen op de private markt. Faciliteer hoogbouw, verminder administratieve regelneverij en versnel zo het vergunningsproces. Een groter woonaanbod en lagere prijzen zullen het logische gevolg zijn,” aldus Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen. 

Waarom een volksraadpleging? 

De actiegroep Te Duur verzamelde meer dan 26.725 geldige handtekeningen voor een volksraadpleging. Als er zoveel geldige handtekeningen zijn, is de Stad Gent verplicht om een volksraadpleging te organiseren. De stemmen worden enkel geteld als minstens 10 % van de Gentenaars gestemd heeft. Bij een volksraadpleging is het stadsbestuur niet verplicht om de uitslag te volgen. Verspreid over heel Gent zullen er 58 stemlocaties zijn en dat kost handenvol geld, maar liefst één miljoen euro.

 


 

Contactpersonen

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder

Simon Lefèvre

Belangenbehartiging - Haven - Persverantwoordelijke