Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka’s topprioriteiten in de Druivenstreek

Voka’s topprioriteiten in de Druivenstreek

  • 20/04/2021

Eind 2020 organiseerde Voka Vlaams-Brabant Druivenstreek een ontmoeting tussen de regionale ondernemers en de vier burgemeesters. Op basis van de rijke uitwisselingen tussen deze partijen bepaalden we samen met het regionaal bestuur de drie pijlers voor onze regiowerking voor het komende werkingsjaar: mobiliteit, ruimte en talent. 

Overleg & aanbod 

Intussen hield Voka een overleg over deze drie prioritaire thema’s. We werkten op basis van de noden een aanbod uit voor de ondernemers uit de Druivenstreek. We geven je graag een beknopt overzicht van de eerste concrete acties op de agenda. 

Mobiliteit 

Voka houdt nauwlettend de werken aan de ring in de gaten, om jou als ondernemer zo goed mogelijk te informeren. Met een aparte nieuwsbrief ‘Mobiliteit’ brachten we de ondernemers recent op de hoogte van de eerstvolgende fases van de werken. Je kan met al je vragen rond mobiliteit terecht bij Wim Pannecoucke.  

Op dinsdag 11 mei is er een interactieve webinar ‘Werken aan de Ring Oost: de toekomstvisie op vlak van mobiliteit’. Je verneemt er alles over de evolutie en planning voor de Oostrand van de R0. 
 

Ruimte om te ondernemen 

We willen de ondernemers uit de Druivenstreek binnenkort graag toelichting geven bij het plan dat op stapel staat voor het bedrijventerrein Maleizen. We hopen je zo gauw mogelijk te informeren over een precieze datum. 

Regionaal talent 

Samen met Voka Groot-Leuven zet onze afdeling Druivenstreek de schouders onder deze belangrijke succesfactor voor de regio. Er staat al heel wat op til, zoals een werkvennootschap voor regionale werknemersuitwisseling en wie weet zelfs een regionaal vacatureplatform. 

 

We houden je op de hoogte via onze nieuwsbrief en socialmediakanalen! 

Contactpersoon

Wim Pannecoucke

Adviseur Belangenbehartiging West-Brabant

Proximus