Skip to main content
  • Nieuws
  • Vokacongres 2017: Voka kiest resoluut voor open ondernemen

Vokacongres 2017: Voka kiest resoluut voor open ondernemen

  • 15/06/2017

Tijdens het jaarlijkse Vokacongres hield Voka-voorzitter Paul Kumpen een vurig pleidooi voor meer openheid en meer samenwerking. De belangrijke uitdagingen waarvoor we als maatschappij staan zullen we niet langer alleen kunnen oplossen. Internationalisering, innovatie en samenwerking worden de komende jaren essentieel. De Voka-voorzitter verwees ook naar de inspanningen van de ondernemingen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Tot slot riep hij de federale en de Vlaamse regering op om eindelijk werk te maken van de reeds lang aangekondigde hervormingen

 

Op 14/6 verzamelden meer dan 750 ondernemers in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen voor het jaarlijkse Vokacongres. Dit jaar stond het evenement in het teken van ‘Open Ondernemen’. In steeds sneller veranderende tijden is het immers van cruciaal belang dat ondernemers samen met hun medewerkers, met andere bedrijven, met kennisinstellingen en met de overheid zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen van morgen.

In zijn congrestoespraak benadrukte Voka-voorzitter Paul Kumpen het belang van die open mentaliteit. Hij verwees onder meer naar het oprukkende protectionisme wereldwijd. “De angst voor verandering zorgt voor nieuwe barrières. Men wil het individu beschermen door zich te verzetten tegen de globalisering. Opnieuw grenzen trekken en muren bouwen. Ze willen handelsheffingen invoeren om de eigen markt te beschermen en stellen daarmee jarenlange engagementen en overeenkomsten in vraag of willen deze vernietigen.” aldus Paul Kumpen.

Europa moet volgens Kumpen een buffer zijn tegen deze negatieve trend. “Meer en meer zullen we de uitdagingen ook op een grotere schaal moeten aanpakken. De Europese Unie zal in de komende jaren een cruciale rol spelen. Nog veel meer dan vandaag zal het Europa zijn die samen, verenigd, dé stem en dé voortrekker moet zijn in de wereld.” klinkt het.

Maar ook ondernemers hebben een belangrijke rol te vervullen. Kumpen verwees onder meer naar de uitstap van de Verenigde Staten uit het Parijsakkoord, die hij een “historische vergissing” noemt. Het waren de grote Amerikaanse ondernemingen die de eerste waren om de beslissing van de Amerikaanse president fel te bekritiseren. Ook in Vlaanderen zijn de ondernemers voortrekkers in de klimaatuitdaging: “Sinds 2005 is de industrie met 9% gegroeid, terwijl het energieverbruik daalde met bijna 5% en de CO2-emissie met 12%.” aldus Paul Kumpen.

Tot slot had de Vokavoorzitter ook nog een duidelijke boodschap voor de federale en Vlaamse regering. Hij riep de Eerste Minister op om tijdens de geplande superministerraad nu eindelijk werk te maken van de reeds lang aangekondigde aangekondigde hervormingen “Laat ons nu gewoon het regeerakkoord verder uitvoeren: de invoering van de energienorm, de hervorming van de index, de hervorming van de vennootschapsbelasting zonder meerwaardebelasting en de vliegwet. Zo eenvoudig is het. En idem voor de Vlaamse regering: pak de grote dossiers aan die deze legislatuur nog moeten verwezenlijkt worden: de mobiliteitsknoop ontwarren door de infrastructuur te verbeteren, het duaal leren in decreten omzetten en de innovatie stimuleren”
 

Fotoverslag Jong Voka Connect

 

Fotoverslag Vokacongres

Contactpersoon

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez