Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka zet prioriteiten voor federale regering op scherp

Voka zet prioriteiten voor federale regering op scherp

  • 07/09/2020

Voka roept de te vormen federale regering op om prioritair de gezondheidscrisis aan te pakken én een krachtig herstelbeleid te voeren. Daarbij moeten investeringen van de bedrijven én de overheid aangewakkerd worden. Maar voor Voka moeten er ook fundamentele hervormingen doorgevoerd worden in de arbeidsmarkt, sociale zekerheid en fiscaliteit. Een staatshervorming is daarbij noodzakelijk. “De regio’s moeten de juiste hefbomen hebben om hen het beleid te laten voeren dat het best aansluit op hun specifieke uitdagingen en noden. Vlaanderen heeft dat perspectief nodig in een geblokkeerd federaal land en zeker voor de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg”, aldus voorzitter Wouter De Geest in zijn toespraak op de Politieke Rentree van Voka.

De impact van de coronacrisis was merkbaar op de Rentree van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. In plaats van een live event in de Skyhall van Brussels Airport, was de Extended Reality Studio bij AED in Lint de locatie van waaruit het digitale event uitgezonden werd. Uiteraard kreeg ook de impact van het virus op de economie en de weg uit het dal een prominente plaats in de toespraak van voorzitter De Geest.

Na de zware klappen door de coronacrisis moeten er volgens de werkgeversorganisatie niet alleen relance- maar vooral transformatieplannen komen. “We moeten van deze crisis gebruik maken om onze samenleving grondig te hervormen. Groei staat centraal, maar enkel als het gezonde en gedeelde groei is. In ons Plan Samen Groeien schuiven we daarom slimme duurzaamheid, digitalisering en gezondheid naar voor als de pijlers voor de economie van morgen”, aldus De Geest.

Herstelbeleid

De Voka-voorzitter ging uitgebreid in op de regeringsvorming en de prioriteiten van de nieuwe, te vormen, federale regering. “Op federaal vlak lijkt er eindelijk een regering in de steigers te staan. We hebben er lang, TE lang op moeten wachten en ondernemers zijn daarover terecht boos! Zo’n tergend traag en moeilijk formatieproces is trouwens nooit meer voor herhaling vatbaar. Daarom bepleit ik dat de nieuwe regering en het parlement een wet voorstellen die - bij een langdurige crisis over een regeringsvorming - na een bepaalde tijd verplicht een afspiegelingsregering te installeren. Zod wordt er tenminste volwaardig bestuurd”, aldus De Geest.

Een eerste prioriteit voor Voka blijft een coherente en consistente aanpak van de gezondheidscrisis én een krachtig herstelbeleid. Daarvoor moeten investeringen aangewakkerd worden, zowel bij bedrijven als door de overheid. Investeringsaftrekken, wederopbouwreserves, degressieve afschrijvingen zijn daarvoor nodig. Onze arbeidsmarkt moet moderner zodat bedrijven veel meer flexibiliteit hebben en er meer mensen aan de slag kunnen. We moeten daarbij onze overheidsfinanciën onder controle houden zodat het tekort en de schuld niet dramatisch oplopen.

Maar de regering moet verder gaan en nu transformaties opstarten die onze toekomst moeten vrijwaren. Daarbij staan centraal: een moderne arbeidsmarkt met flexibel sociaal overleg, een hervorming van de gezondheidszorg om de sociale zekerheid te verzekeren, een fiscaliteit die werken en investeren minder belast en groei stimuleert, en investeringen in onze energie, mobiliteit en digitalisering van de toekomst.

Foute recepten

Maar voorzitter De Geest waarschuwde ook: “Blijf vooral ook weg van foute recepten of achterhaalde ideeën uit het verleden zoals een meerwaardebelasting, die een belasting is op geld dat al eens belast werd en die ondernemen en risico ontmoedigt. Of het terugschroeven van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Of een arbeidsduurvermindering mét behoud van loon maar zonder productiviteitsgroei. Of het terugschroeven van de pensioenleeftijd of het inkorten van de loopbanen. Of ongedekte cheques die uitkeringen optrekken maar de werkloosheidsval net vergroten.”

Hefbomen

Voka blijft ook aandringen op een staatshervorming. “Veel van de noodzakelijke hervormingen zullen helaas niet lukken in het België zoals we het nu kennen. De vele blokkeringen in de machinekamer van ons land leiden tot grote inertie. We hebben een grondige staatshervorming nodig. De hele grondwet moet worden opengesteld voor doordachte wijzigingen die een einde maken aan de bestuurlijke koterij. Niet vanuit een splitsingslogica. Niet vanuit een gebrek aan solidariteit. Maar vanuit de noodzaak om de regio’s de juiste hefbomen in handen te geven en hen het beleid te laten voeren dat het best aansluit op hun specifieke uitdagingen en noden. Vlaanderen heeft dat perspectief nodig in een geblokkeerd federaal land. Daarom blijven we pleiten voor een overheveling van het arbeidsmarkt- en het gezondheidsbeleid naar de regio’s.”

Turbo

Voka-voorzitter De Geest riep de Vlaamse regering dan weer op nu haar turbo in te schakelen. De ambitie in het regeerakkoord is goed: tot de Europese top behoren. Maar om dat te bereiken, is een doorstart nodig. “Van de ambitie uit het regeerakkoord hebben we veel te weinig gezien. De turbo moet aanslaan”, vindt Wouter De Geest. “Wij verwachten van de Vlaamse regering dat ze een doorstart maakt, de bakens verzet en aan haar inhaalrace begint op vlak van arbeidsmarkt, onderwijs, digitalisering, en innovatie. We kijken met spanning uit naar de Septemberverklaring later deze maand.”

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd