Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka zet 19 Brusselse en Vlaams-Brabantse parlementsleden aan het werk

Voka zet 19 Brusselse en Vlaams-Brabantse parlementsleden aan het werk

  • 03/07/2017

Tijdens het zomerreces zijn de deuren van de parlement onherroepelijk gesloten. Toch zitten onze parlementsleden niet stil. Al 25 jaar biedt Voka onze volksvertegenwoordigers de kans om te proeven van het bedrijfsleven. Gedurende één of twee dagen ontdekken ze de Vlaamse en Brusselse bedrijven van binnenuit. Dit jaar overschrijdt Voka de kaap van 100 stages. Op de website www.vokastages.be kan u de parlementsleden volgen en achteraf hun ervaringen lezen. 19 Vlaams-Brabantse en Brusselse politici lopen dit jaar stage, ook over de gewestgrenzen heen.

Voka grijpt het zomerreces van de parlementen aan om ondernemers en politici dichter bij elkaar te brengen. Tijdens de Voka zomerstages krijgen parlementsleden de kans om een exclusieve blik achter de schermen van het bedrijfsleven te werpen. “De dossiers die in de parlementen besproken worden, hebben ook een grote impact op onze bedrijven. We zijn blij dat de politici de oversteek maken om te zien wat hun invloed is op het bedrijfsleven”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

Stages over gewestgrenzen heen

In nogal wat politieke dossiers heeft de beleidsvoering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een invloed op het Vlaamse bedrijfsleven en vice versa. Van de 19 Vlaams-Brabantse en Brusselse politici maken er sommigen de oversteek naar bedrijven juist op of over de gewestgrens. “Het is hoopgevend om te zien dat politici stage lopen bij bedrijven die niet in hun kieskring liggen, maar wel binnen de invloedsfeer van hun parlement. Als werkgeversorganisatie die de verwevenheid tussen Vlaams-Brabant en Brussel wil uitspelen als een troef, is het hoopgevend om te zien dat het metropolitane gedachtegoed ook aanwezig is bij onze beleidsmakers”, vindt Jan Van Doren, directeur van Voka Metropolitan.

Nieuwe website

De interesse in het Vokaprogramma is groot. Elk jaar vinden meer parlementsleden de weg richting onze bedrijven. Dit jaar overschrijdt Voka de magische kaap van 100 stages. Het toont aan de parlementsleden de kans aangrijpen om onze bedrijven van binnenuit te ervaren. In de komende jaren blijft Voka met het zomerprogramma Onderneming & Politiek innoveren. Zo werd dit jaar een speciale website www.vokastages.be ontwikkeld waarop heel de zomer ervaringen en foto’s zullen gedeeld worden.

 

De (voorlopige) lijst van 19 Vlaams-Brabantse en Brusselse politici die dit jaar stage lopen:

Els Ampe (Hotel Le Plaza)
Karin Brouwers (Deloitte)
Inez De Coninck (Sarens)
Paul Delva (Decathlon)
Liesbeth Dhaene (Mensura)
Hannelore Goeman (UZ Brussel)
Brigitte Grouwels (Brussels Airlines)
Annemie Maes (Galloo)
Lieve Maes (Air Cargo Belgium)
Katia Segers (Medialaan)
Katrien Partyka (Kim’s Chocolates)
Joris Poschet (Krinkels)
Cieltje Van Achter (G4S)
Luk Van Biesen (Viessman)
Jef Van Damme (DHL Aviation)
Johan F. Van den Driessche (UPS)
Peter Van Rompouy (Colruyt Group)
Karl Vanlouwe (Abattoir)
Khadija Zamouri (Armonea)
 

Contactpersoon

Proximus