Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka wil Vlaanderen #opnieuwmobiel maken

Voka wil Vlaanderen #opnieuwmobiel maken

  • 19/12/2016

Uit een nieuw onderzoek van Voka blijkt dat onze overheden de afgelopen jaren te weinig hebben geïnvesteerd in infrastructuur. Slechts één vijfde van de overheidsinvesteringen gingen naar vervoersinfrastructuur.

Onze buurlanden investeren de helft tot dubbel zoveel meer. Dit zorgt ervoor dat België kampioen is in het filerijden. Met een symbolische actie roept Voka de overheid op om de achterstand weg te werken. Gedelegeerd Bestuurder Voka vzw Hans Maertens en Johann Leten gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg reden per vrachtwagen van Lommel naar het kabinet Weyts om de studie te overhandigen. En daar hadden ze heel wat tijd voor nodig wegens: file.


België is kampioen in het filerijden: Antwerpen en Brussel staan in de top-5 van de meest congestiegevoelige steden in Europa. Die files nemen jaarlijks toe want als we niets doen, zal ook ons wegverkeer sterk blijven toenemen: 22% extra tegen 2030. De economische schade van deze files valt niet te onderschatten. De structurele files in Vlaanderen kosten ons meer dan 400 miljoen euro per jaar. Om Vlaanderen opnieuw mobiel te maken moet er geïnvesteerd worden in infrastructuur zodat missing links worden weggewerkt en we onze bestaande infrastructuur slimmer en beter kunnen gebruiken. Vlaanderen heeft nood aan ministens 10,5 miljard euro aan investeringen in wegen, waterwegen en het spoor om onze economische activiteit veilig te stellen.
 
“De Vlaamse regering beloofde deze legislatuur om 500 miljoen extra uit te trekken voor transportinfrastructuur” aldus Hans Maertens “Een goede aanzet: maar het blijft ruim onvoldoende tegenover de noodzaak die er vandaag is. Elke dag staan we met duizenden stil op de ring rond Antwerpen, Brussel of Gent. We moeten die stilstand doorbreken.”
 
Om extra budget vrij te maken om te investeren moeten de opbrengsten van de kilometerheffing voor vrachtwagens integraal terugvloeien naar infrastructuur. Vandaag is dit slechts voor één derde het geval. Nochtans kan de maatregel jaarlijks 200 miljoen aan extra investeringsmarge opleveren. Daarnaast voert Voka ook een pleidooi om meer aan te besteden via slimme alternatieve financieringen zoals DBFM-contracten (Design Build Finance Maintain). Indien deze goed zijn opgezet, laten ze de overheid toe om de investeringskost te spreiden over een lange periode. Ook de middelen die vandaag worden vrijgemaakt voor De Lijn en de NMBS, moeten beter gealloceerd worden. “Vandaag gaat 80% van de Vlaamse en federale uitgaven voor personenmobiliteit naar slechts 10% van de verplaatsingen” aldus Maertens “Een ander openbaarvervoersbeleid dat meer middelen vrijmaakt voor investeringen in plaats voor werking is cruciaal om ook een performant openbaar vervoer te realiseren. ”
 
Ook ondernemers kunnen bijdragen tot een betere mobiliteit. Zo kan de invoering van een mobiliteitsbudget ervoor zorgen dat er een ruimere vervoerskeuze is voor de werknemer. Werkgevers moeten volgens Voka ook de multimodale alternatieven die beschikbaar zijn beter promoten. De invoering van een slimme kilometerheffing voor iedereen biedt een extra stimulans om autoritten tijdens de spitsuren te vermijden en naar alternatieven te zoeken.
 
Hans Maertens: “Het wordt dringend tijd om de files definitief weg te werken. Dat is enkel mogelijk wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin opneemt. Meer investeren in infrastructuur is een essentiële voorwaarde om ervoor te zorgen dat we morgen opnieuw mobiel kunnen worden.”
 
“Ook in Limburg wordt het fileprobleem nijpender dan ooit”, stelt gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg Johann Leten. “We pleiten al jaren voor een verbreding van de E313 en de E314 naar twee x drie rijstroken. En over de Noord-Zuid palaveren we al 20 jaar….”

3 uur van Lommel naar Brussel
 
Om de actie kracht bij te zetten reed Voka vandaag vanuit Limburg naar het kabinet Weyts met twee trucks van logistiek dienstverlener H.Essers. Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg trok van Lommel over Houthalen via Leuven naar Brussel, gedelegeerd bestuurder Voka vzw Hans Maertens reed via Geel en Antwerpen naar onze nationale hoofdstad.

Ze deden 3 uur over 150 kilometer. Op het kabinet van Vlaams minister Ben Weyts hebben Hans Maertens en Johann Leten ontvangen door Bart Van Camp, kabinetschef van minister Weyts.
 
Uiteraard is ook de transportsector vragende partij om de fileproblematiek daadkrachtig aan te pakken: “Als Vlaanderen de logistieke draaischijf van Europa wil blijven is er dringend nood aan meer mobiliteit. De gemiddelde snelheid waarmee onze chauffeurs zich in België verplaatsen is op 2 jaar tijd met 8% gedaald.” aldus Gert Bervoets, CEO H.Essers.

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd