Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka wil tegen 2030 34% van het goederenvervoer via de binnenvaart en het spoor

Voka wil tegen 2030 34% van het goederenvervoer via de binnenvaart en het spoor

  • 04/10/2018

Uit een nieuwe studie van Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, blijkt dat Vlaanderen het potentieel van onze binnenvaart en het spoor onderbenut. Slechts 26% van onze goederen wordt vandaag via deze modi vervoerd. Nochtans slibt ons wegverkeer steeds meer dicht. Zo zijn de files de afgelopen vijf jaar met 50% toegenomen. Willen we als Vlaanderen aantrekkelijk blijven als logistieke draaischijf van Europa dan moet er dringend meer ingezet worden op alternatieven. Voka wil in de komende jaren de Vlaamse ondernemingen meer sensibiliseren over het gebruik van de binnenvaart en het spoor, maar vraagt van de overheid ook meer ondersteuning.

Elke dag worden we ermee geconfronteerd: onze files nemen toe. Niet alleen voor auto’s maar ook voor vrGoederenvervoer via binnenschipacht- en bestelwagens is hetsteeds vaker en steeds langer bumperen. Voor bedrijven hangt er niet één maar zelfs een dubbel prijskaartje aan die files vast. Ten eerste duurt het langer alvorens je lading op de gewenste bestemming geraakt. Maar ten tweede ben je ook nooit helemaal zeker wanneer die precies zal aankomen. Dus worden er marges ingebouwd en scenario’s voorzien om te anticiperen op mogelijke vertragingen. “Die oplossingen zouden overbodig zijn indien transport met grotere zekerheid voorspeld zou kunnen worden”, werpt Goedele Sannen, adviseur logistiek en mobiliteit, op. Die grotere voorspelbaarheid is net de grote troef van de alternatieven voor wegtransport.

In de nieuwe studie van Voka wordt de uitdaging op scherp gesteld. Het federaal planbureau verwacht dat het goederentransport tegen 2030 met maar liefst 45% zal toenemen. Die groei is volgens Voka onmogelijk op te vangen door ons wegennet. “We moeten op zoek naar alternatieven,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder. “Willen we onze regio leefbaar houden en willen we ons als draaischijf van Europa blijven profileren dan moet er efficiënter, maar ook minder transport via de weg verlopen.”

Voka ziet veel potentieel in de binnenvaart en het spoor. Vooral de binnenvaart zit volgens Voka in de lift. Voor 1995 gebeurde het containervervoer vanuit de havens over de weg. In 2017 werden er 823.000 TEU over de binnenwateren vervoerd, een stijging van maar liefst 11,5% ten opzichte van het vorige recordjaar 2016. Steeds meer containers vinden dus de weg naar de binnenwateren, maar ook steeds meer andere goederen, zoals meer afgewerkte producten en goederen op pallets of in bigbags worden stilaan een vertrouwd gegeven op onze waterwegen.

Maar veel potentieel blijft volgens Voka onbenut. “We moeten meer investeren in onze waterwegen,” aldus Hans Maertens. “We moeten ook onze kleinere waterwegen opwaarderen zodat deze mee ingeschakeld kunnen worden in de logistieke keten. Nog te vaak worden onze kleinere waterwegen enkel gebruikt voor residentiële of recreatieve functie. Dit zet druk op de watergebonden overslagcapaciteit.”

Daarnaast moet de competitiviteit van de binnenvaart worden vergroot. Volumes en data moeten beter gebundeld worden . “Het bedrijfsleven heeft hier een belangrijke rol in,” aldus Maertens. “Nog te vaak worden er lege containers de weg of het water opgestuurd. Er moet beter samengewerkt worden tussen de verschillende rederijen en bedrijven. Het hergebruik van containers zou daarenboven moeten worden aangemoedigd.”

Tot slot vraagt Voka ook een beleid dat de binnenvaart stimuleert. “Heel wat minder traditionele producten en goederen vinden meer en meer de weg naar het water,” aldus Voka. “Naast de verdere groei van het containervervoer, ligt daar de toekomst van de binnenvaart: dankzij innovatie minder evidente goederenstromen op het water krijgen. Dit vereist het uitwerken van innovatieve vervoers- en opslagconcepten. Zo zit het palletvervoer via binnenvaart in de lift, maar worden bijvoorbeeld ook steeds meer bouwmaterialen en bouwproducten aangevoerd via het water met als mooi exponent de belevering van bouwprojecten en -werven via het water. We vragenaan het beleid om deze innovatieve vormen van vervoer beter te ondersteunen.”

Case: Van Moer Logistics

Van Moer Logistics heeft 5 binnenschepen in haar iBarge-vloot. Onder meer van op de containerterminal van Van Moer Logistics in Vilvoorde wordt lading voor Caterpillar overgeslagen. Van Moer Logistics gelooft sterk in multimodaal transport. De totale capaciteit die Van Moer Logisctics via haar binnenschepen kan vervoeren is 1328 TEU (twintig voet containers). Dit is het equivalent van meer dan 650 trucks. Een impressie van de iBarge-vloot alsook een blik op de terminal in Vilvoorde, vind je hier.

De volledige Voka Paper kan je hier lezen.

Contactpersoon

Goedele Sannen

Senior adviseur Logistiek en Mobiliteit

Imu Salesforce
IMU Multiburo
ING
SD  Worx