Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka West-Vlaanderen zorgt voor een betere bekendheid van West-Vlaamse bedrijven en jobs bij Waalse werkzoekenden

Voka West-Vlaanderen zorgt voor een betere bekendheid van West-Vlaamse bedrijven en jobs bij Waalse werkzoekenden

  • 29/08/2018

Het is een gekend fenomeen waar Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen reeds langer op wijst: de vijver met werkzoekenden is in West-Vlaanderen stilaan helemaal leeggevist. Bedrijven hebben steeds meer vacatures maar krijgen die almaar moeilijker ingevuld. Met een concrete tool draagt Voka West-Vlaanderen nu ook bij tot een oplossing van het probleem. De gloednieuwe website www.vouseteslesbienvenus.eu moet zorgen dat de West-Vlaamse bedrijven (en hun jobs) beter bekend raken bij de Waalse (en Noord-Franse werkzoekenden) en moet hen stimuleren om in West-Vlaanderen aan de slag te gaan.

“Het is algemeen bekend dat de arbeidsmarkt nergens zo nijpend is als in West-Vlaanderen” zegt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. “Met slechts 1,4 kandidaten per vacature zijn de aanwervingsmogelijkheden van onze bedrijven heel sterk beperkt. Het gemiddelde werkloosheidscijfer in West-Vlaanderen bedraagt 5,2%. In de provincie Henegouwen is dat 12,8%. We moeten er dus blijven voor ijveren om deze werkzoekenden te sensibiliseren om de taalgrens over te steken en in West-Vlaanderen te komen werken. West-Vlaanderen biedt een groot aanbod aan toegankelijke banen voor de vele Waalse werkzoekenden die zo met de passende ondersteuningsacties naar een geschikte job kunnen worden geleid.”vouseteslesbienvenus

De website www.vouseteslesbienvenus.eu werd reeds in 2012 gelanceerd, maar werd nu volledig herwerkt en geherpositioneerd tot een Franstalig webplatform waarbij de voordelen van werken in West-Vlaanderen en de West-Vlaamse bedrijven centraal staan. Er is bewust gekozen om geen vacatures te publiceren, maar volop in te zetten op de troeven van onze West-Vlaamse bedrijven:

  • de nabijheid van West-Vlaanderen (aan de hand van een visuele kaart en eenvoudige locatiebepaling)
  • de tweetaligheid die West-Vlamingen kenmerkt.
  • de innoverende en internationaal georiënteerde bedrijven.
  • de variëteit van profielen die gezocht worden, voor ieder wat wils.

Met de lancering van de website “vous êtes les bienvenus” wil Voka West-Vlaanderen inspelen op het akkoord dat de bevoegde Vlaamse en Waalse ministers van Werk (Philippe Muyters en Pierre-Yves Jeholet) ondertekenden op 5 februari 2018. Voka West-Vlaanderen stond mee aan de wieg van dit akkoord. Het heeft tot doel om de interregionale arbeidsmobiliteit van Waalse werkzoekenden naar Vlaamse bedrijven te versterken. De vernieuwde site werd voorgesteld bij Westvlees in Westrozebeke.

vouseteslesbienvenusVolgens Pierre-Yves Jeholet, viceminister-president van de Waalse regering en Waals minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitalisering, Werk en Vorming, is de situatie in West-Vlaanderen een echte opportuniteit voor Waalse werkzoekenden: “Opdat werkzoekenden het maximum aan kansen zouden kunnen grijpen, moet men de taalgrens durven oversteken. In die optiek is het akkoord van 5 februari 2018 zeer belangrijk. Het wordt verder uitgerold via concrete acties van de VDAB en Le Forem, zoals een mobiele opleidingsruimte, of via initiatieven zoals de nieuwe website ‘vous êtes les bienvenus’. Het politiek akkoord vormt dus de start van een versterkte interregionale arbeidsmobiliteit.”

Tot slot is Voka West-Vlaanderen ook blij dat de federale regering met haar recente “Arbeidsdeal” van eind juli 2018 inspeelt op de interregionale mobiliteit. “Als alle overheden samen hun steentje bijdragen om de interregionale mobiliteit te versterken, zal dit voor West-Vlaanderen zeker het verschil maken en ons helpen om de vele vacatures in te vullen”, besluit Bert Mons.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag