Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka West-Vlaanderen tevreden met langverwachte solvabiliteitsmaatregelen

Voka West-Vlaanderen tevreden met langverwachte solvabiliteitsmaatregelen

  • 19/06/2020

Na de vele maatregelen om de liquiditeit van ondernemingen te waarborgen, was het cruciaal om ook de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen te herstellen. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is tevreden dat met de carry-back regeling nu één van haar voorstellen werd goedgekeurd in de Kamer. Ook met een tweede voorstel – de wederopbouwreserve – gaat het hopelijk de goede kant uit. “We hopen hier na het advies van de Raad van State op een snelle verwerking. Dan zetten we een belangrijke relancestap door de kapitaalstructuur van bedrijven te versterken”, aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Voka West-Vlaanderen lanceerde die voorstellen reeds eind mei. “In het heetst van de strijd lag de focus voornamelijk op de liquiditeit. Vandaag zitten we in een andere fase. Om een duurzame relance mogelijk te maken, moest nu de solvabiliteit aangepakt worden. Met de carry-back regeling gebeurt dit nu heel concreet door ondernemingen de mogelijkheid te geven om via een vrijgestelde reserve eenmalig de verwachte verliezen van dit jaar te verrekenen met de winst van het vorige jaar. Hier kan op heel korte termijn gebruik van gemaakt worden”, stelt Bert Mons.

Een tweede maatregel beoogt de opbouw van het eigen vermogen. Dit door de mogelijkheid te geven om de komende drie jaar een fiscaal vrijgestelde wederopbouwreserve aan te leggen. Bert Mons: “Aangezien deze maatregel pas volgend jaar impact zou hebben, kon de Raad van State dit niet via een spoedprocedure behandelen. We hopen echter op een snel advies én een parlementaire behandeling zodat de eerste relance écht opgestart kan worden.”

Bert Mons wijst er meteen op dat het werk nog niet af is. “Na de liquiditeit en de solvabiliteit moet de duurzame relance van onze economie nog beginnen. We blijven pleiten voor een snelle vorming van een federale regering. Enkel zo kan een echt transformatieproject, waarin structurele systeemfouten aangepakt worden, uit te startblokken schieten."

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag