Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka West-Vlaanderen tevreden met federaal steunpakket voor bedrijven

Voka West-Vlaanderen tevreden met federaal steunpakket voor bedrijven

  • 16/09/2022

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is tevreden met de beslissingen van de federale regering om de gevolgen van de energiecrisis voor de bedrijven aan te pakken. Het federale steunpakket bevat verschillende maatregelen die ondernemingen in deze moeilijke tijden ondersteunen. De versoepeling van de tijdelijke werkloosheid is een noodzakelijke maatregel. Voka West-Vlaanderen vreest dat de energiecrisis nog verdere tijdelijke productiestops en -verminderingen met zich zal meebrengen. Een soepel systeem van tijdelijke werkloosheid zorgt voor minder administratieve lasten voor de getroffen bedrijven en zorgt er ook voor dat de koopkracht van de getroffen medewerkers zoveel als mogelijk intact blijft. 

“Deze maatregelen lossen de zware economische crisis niet op, maar ze milderen wel de negatieve gevolgen ervan. Deze energiecrisis vergt het uiterste van onze ondernemingen. We vragen dat ook onze regeringen er alles aan doen om onze economie overeind te houden. We zijn tevreden dat de federale regering niet talmt om de noodzakelijke maatregelen te nemen”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

De federale regering neemt onder andere de volgende beslissingen om ondernemingen te ondersteunen:

  • Invoeren tijdelijke werkloosheid energie. Medewerkers van bedrijven die tijdelijk (gedeeltelijk) stilliggen door de hoge energieprijzen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid. Getroffen medewerkers kunnen bovenop een uitkering een toeslag ontvangen betaald door de onderneming of het sectoraal fonds.
  • Uitstel van betaling van RSZ-werkgeversbijdragen en van belastingen. Mogelijkheid tot afbetalingsplannen voor fiscale schulden.
  • Moratorium op faillissementen tot 31/3/’23 voor ondernemingen getroffen door de energiecrisis.

Om het probleem van de irrationeel hoge energieprijzen aan te pakken, is evenwel ook een Europese aanpak noodzakelijk en dringend nodig. Een versterkte focus op energiebesparende maatregelen bij zowel bedrijven, gezinnen als de overheid is eveneens noodzakelijk.

In afwachting van een fundamentele oplossing moeten de federale en de Vlaamse regering onze bedrijven ondersteunen, net zoals ook de gezinnen ondersteund worden. Voka West-Vlaanderen roept de Vlaamse regering op ook snel een werkbaar energiesteunpakket voor bedrijven te activeren. Vlaanderen moet – net zoals onze buurlanden al deden – uitvoering geven aan het Europees TCF-kader. Europa laat daarbij tijdelijk en gerichte staatssteun toe aan ondernemingen die door de hoge prijzen in moeilijkheden verkeren.

“De Vlaamse regering kondigt nu een steunpakket aan tegen de Septemberverklaring van 26 september. Ondernemingen wachten hier al een paar weken op. Nu mag er niet verder gedraald worden”, aldus nog Bert Mons.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag