Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka West-Vlaanderen: stappenplan met te weinig concreet perspectief voor gesloten sectoren

Voka West-Vlaanderen: stappenplan met te weinig concreet perspectief voor gesloten sectoren

  • 05/03/2021

Het Overlegcomité heeft vandaag een aantal stappen gezet richting de normalisatie van het maatschappelijk en sociaal leven. Dat zal mensen mentale ademruimte geven. Het aangekondigde stappenplan geeft vele gesloten sectoren evenwel nog te weinig concreet perspectief. “Voor Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen moet het heropeningsplan breder en gedetailleerder worden voor de horeca-, toerisme en reis-, evenementen-, beurzen- en cultuursector etc. Er is ook totaal geen sprake van het afbouwen van het verplichte telewerk dat voor vele bedrijven en medewerkers problematisch wordt. Voka West-Vlaanderen vraagt daarover dringend overleg met de Vlaamse en de Federale Regering”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Voka West-Vlaanderen rekende erop dat het Overlegcomité vandaag duidelijk perspectief zou bieden en een concreet heropeningsplan zou voorstellen. Dat is dringend nodig want de getroffen sectoren snakken naar adem. Het water staat hen ondertussen aan de lippen. De landen rondom ons nemen ondertussen die stappen wel al. Voka West-Vlaanderen vraagt daarom dringend overleg met de overheden over een concreet stappenplan met perspectief. We kunnen ons nu geen time-outs meer veroorloven. Wie te laat de heropening van de economie plant, loopt een competitief nadeel op.

Telewerk ontbreekt

Voka West-Vlaanderen is bijzonder ontgoocheld dat geen enkel concreet perspectief geboden wordt om het telewerk te versoepelen en zo de bedrijfscontinuïteit en het mentale welzijn van onze medewerkers te vrijwaren. “We vragen niet dat morgen iedereen opnieuw voltijds naar kantoor mag. Maar een afbouwscenario met terugkeermomenten is hard nodig. Laat de werkgevers opnieuw zelf de arbeidsorganisatie bepalen. Wij engageren ons om daarbij strikte protocollen te hanteren en te doen naleven”, aldus Bert Mons.

Alle middelen inzetten

Voka West-Vlaanderen roept al lang op om meer sneltests en zelftests in te zetten bij de heropening van onze economie. Er zijn meer dan 1 miljoen sneltests beschikbaar terwijl er tot nu toe amper 15.000 van gebruikt zijn. Voka West-Vlaanderen ondersteunt de ambitie van het Overlegcomité om eindelijk massaal gebruik te maken van de sneltests. Samen met de vaccinatiecampagne die nu echt op snelheid moet komen zijn dit de sleutels naar de normaliteit. Er zijn vandaag geen excuses meer voor de opstartproblemen bij het vaccinatieproces.

Vaccineren is niet vrijblijvend

Voka West-Vlaanderen wijst er ook op dat je niet laten vaccineren niet vrijblijvend is. Werkgevers staan in voor de veiligheid op de werkvloer. Zij zullen binnenkort geconfronteerd worden met een groep medewerkers die niet gevaccineerd is. “We maken ons zorgen over personeelsleden die zich niet zullen laten vaccineren. We kunnen als werkgevers vaccinatie niet verplichten. We vragen de overheid om iedereen op te roepen zich te laten vaccineren en het debat over de wenselijkheid van een vaccinatieverplichting niet uit de weg te gaan”, besluit Bert Mons.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag