Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka West-Vlaanderen roept op tot crisisaanpak ziektebriefjes en gewaarborgd loon

Voka West-Vlaanderen roept op tot crisisaanpak ziektebriefjes en gewaarborgd loon

  • 31/03/2020

Het is vijf over twaalf. Bedrijven kennen steeds meer acute betalingsproblemen, omzetdalingen en productiestilstand. De situatie wordt sterk verzwaard als gevolg van het toenemende ziekteverzuim, via oplopende personeelstekorten en hoge kosten van gewaarborgd loon. De verderzetting van de globale werking van de economie is cruciaal om de crisis het hoofd te bieden. Als de evolutie in ziektebriefjes zich verder zet, komt deze prioriteit ernstig in het gedrang. De overheid moet nu optreden, vindt Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

Op één week tijd is het aantal bedrijven dat aangeeft dat het binnenbrengen van ziektebriefjes een belangrijke oorzaak is van disrupties, meer dan verdubbeld.

Het uitschrijven van ziektebriefjes is nu mogelijk na enkel telefonisch contact met de arts, zonder fysiek onderzoek. De scope van toepassing van het ziektebriefje is enorm verbreed: artsen schrijven eveneens attesten voor mogelijke risico’s op besmetting, mensen met een hogere kwetsbaarheid, ziekte in de nabije omgeving, gebrek aan kinderopvang,... omdat alles gerelateerd kan worden aan de coronacrisis. En alle controle op ziekteverzuim is quasi volledig stilgevallen.

Voka West-Vlaanderen roept dan ook op om het uitschrijven van ziektebriefjes te verfijnen. “Eén van de oplossingen ligt al een hele tijd op tafel en geeft ook een antwoord op de vraag van attesterende artsen naar meer duidelijkheid: pas tijdelijk het ziektebriefje aan, met uitklaring van wie werkelijk ziek is versus wie thuis blijft wegens andere redenen, en mogelijke alternatieven. Zo komen systemen als thuiswerk, personeelsuitwisseling, tijdelijke werkloosheid,… op de radar in plaats van oneigenlijk ziekteverzuim. We vragen de federale regering om deze maatregel dringend goed te keuren”, aldus algemeen directeur Bert Mons.

Daarnaast geeft Voka West-Vlaanderen aan dat de drastische stijging van het gewaarborgd loon onhoudbaar is geworden. “Als we willen dat bedrijven niet overkop gaan, moet het gewaarborgd loon tijdelijk solidair gedragen worden, via de algemene ziekte- en invaliditeitsverzekering. Anders redden we het niet”, geeft Bert Mons nog aan. “Praktisch is dit eenvoudig te regelen: de structuren en processen staan klaar.”

“De overheid moet vandaag handelen”, voegt Voka West-Vlaanderen er nog aan toe. “In een normaal jaar zijn we gemiddeld drie dagen kortdurend ziek. Tijdens deze crisis blijven we thuis (met en zonder ziekte) gedurende minstens enkele weken. Op conto van gewaarborgd loon op hét moment dat bedrijven het méést onder druk staan? Als de overheid het serieus meent met de continuïteit van ondernemingen en dus de tewerkstelling voor de komende decennia, moet ze vandaag handelen, niet morgen”, sluit Bert Mons af.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag