Skip to main content
 • Nieuws
 • Voka West-Vlaanderen presenteert groeiplan voor stadsbestuur Oostende

Voka West-Vlaanderen presenteert groeiplan voor stadsbestuur Oostende

 • 21/08/2018

Op maandag 20 augustus gingen Voka West-Vlaanderen en vijf Oostendse ondernemers in gesprek met de politieke lijsttrekkers van de stad Oostende om de uitdagingen van de “Koningin der Badsteden” te bespreken. In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen, die op 14 oktober plaatsvinden, organiseerde Voka West-Vlaanderen deze ontmoeting die plaatsvond bij het recent geopende hotel Upstairs.

De vijf Oostendse kopstukken waren Johan Vande Lanotte (sp.a - Stadslijst), Bart Tommelein (Open VLD), Christa Claeys (CD&V), Björn Anseeuw (N-VA) en Wouter De Vriendt (Groen). Na een voorstelling van het nieuwe hotel stelde Voka West-Vlaanderen haar aanbevelingen voor het nieuwe stadsbestuur voor. Daarna gingen politici en ondernemers met elkaar in gesprek.

Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen vanuit Voka West-Vlaanderen aan het nieuwe stadsbestuur:

 • Voka Politica OostendePak de specifieke uitdagingen van de Oostendse arbeidsmarkt aan:
  • Zorg voor een snelle integratie van de werkzoekenden op de arbeidsmarkt;
  • Verminder de mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van werkzoekenden;
  • Ondersteun de samenwerking tussen bedrijven en de onderwijswereld;
  • Bouw het Greenbridge wetenschapspark uit tot een succes.
 • Focus op economie en ondernemerschap:
  • De fiscale ontvangsten liggen bovengemiddeld hoog. Verminder het aantal lokale (bedrijfs)belastingen;
  • Laat het Economisch Huis zich focussen op haar kerntaak (uniek loket, aanspreekpunt voor en begeleiding van ondernemers);
  • Neem initiatieven om startende bedrijven te ondersteunen;
  • Wees transparant naar bedrijven toe en zorg voor een goede communicatie.
 • Stimuleer de verdere bloei van de zeehaven en luchthaven.
  • Ondersteun de industrie en kennisinstellingen m.b.t. offshore, blauwe economie, enz. Zorg dat deze zich hier verankeren. Zoek naar innovatie en meerwaarde op vlak van kustbescherming;
  • Behoud de industriële en maritieme eigenheid van de Oosteroever. Voorzie de nodige ruimte voor de haven;
  • Ontwikkel het volle potentieel van de luchthaven.
 • Zorg voor een duurzaam en vooruitstrevend mobiliteitsbeleid:
  • Verlaning A10, nieuwe ringweg tot aan Kromme Elleboog;
  • Meer en betaalbare randparkings, autoluw centrum;
  • Kusttram laten aantakken aan de luchthaven, meer openbaar vervoer naar stadsrand/bedrijventerreinen;
  • De bereikbaarheid en toegankelijkheid van Oosteroever verbeteren.
 • Streef naar culturele en toeristische topevenementen die meerwaarde creëren voor de stad:
  • Stimuleer kruisbestuiving tussen cultuur en ondernemerschap.
 • Wonen en werken in de stad:
  • Een groter aanbod aan betaalbare en kwalitatieve woningen;
  • Zorg voor een veilige en propere stad.
 • Werk volop mee aan het regio-overleg voor een sterke regio mét slagkracht.

Daarnaast kwamen onder andere de volgende punten eveneens aan bod:

 • De zorgsector is zeer belangrijk voor Oostende. Men wil de sector graag ondersteunen;
 • Op vlak van hoger onderwijs kan men inzetten op specifieke niches, praktijkgericht onderzoek, enz.;
 • De haven en luchthaven zijn belangrijke ontwikkelingspolen;
 • Ook de visserijsector moet in Oostende zijn plaats behouden;
 • Inzake mobiliteit moet men beslissingen durven nemen. De doorstroming kan veel beter. Een autoluwe binnenstad zal de kwaliteit van de binnenstad verbeteren;
 • Via kleinere windmolens op bedrijventerreinen kan men lokaal energie opwekken én gebruiken.

Contactpersoon

Dieter Coussée

Belangenbehartiging Noord-West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk - Apzi-Voka West-Vlaanderen

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag