Skip to main content
 • Nieuws
 • Voka West-Vlaanderen presenteert groeiplan voor stadsbestuur Kortrijk

Voka West-Vlaanderen presenteert groeiplan voor stadsbestuur Kortrijk

 • 21/08/2018

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober organiseerde Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen op dinsdag 26 juni een ontmoeting tussen ondernemers en politici uit Kortrijk. In de 10 grootste West-Vlaamse economische steden brengt Voka West-Vlaanderen de politieke lijsttrekkers bijeen voor een bedrijfsbezoek, gevolgd door een lunchdebat met ondernemers.

De politici die het tegen elkaar opnemen op 14 oktober 2018 gingen niet alleen in dialoog met de aanwezige ondernemers, maar maakten geïnteresseerd kennis met de werking van het toonaangevend bedrijf Lecot in Heule.

Voka West-Vlaanderen wil dat Kortrijk haar rol als centrumstad in Zuid-West-Vlaanderen blijft spelen en heeft dan ook een aantal speerpunten uitgewerkt waarmee de stad en haar ondernemers verder kunnen groeien. Kortrijk is voor de hele regio een hefboom en moet deze functie ook verder kunnen vervullen en uitbreiden. Infrastructuurinvesteringen zijn hierbij cruciaal, wil de regio in de toekomst aantrekkelijk blijven. De realisatie van de verbreding en verdieping van het kanaal Bossuit-Kortrijk, de voltooiing van de R8, de bereikbaarheid via het openbaar vervoer, de verbinding tussen Hoog Kortrijk en centrum Kortrijk,… zijn dringend nodig om de regio multimodaal bereikbaar te houden.

De zoektocht naar talent is sinds jaar en dag uitdaging nummer 1 voor onze bedrijven. Een stad kan een heel belangrijke rol spelen in het toeleiden van nichewerkzoekenden naar de arbeidsmarkt. Kortrijk neemt daar al wat initiatieven, maar deze moeten verder versterkt worden in de komende legislatuur, onder het motto ‘Elk talent telt, elk talent aan de slag’. Kortrijk heeft een competitief voordeel ten aanzien van sommige andere steden door onder andere de aanwezigheid van de kennisinstellingen, een zeer uitgebouwd cultuuraanbod,… Kortom: de ideale voedingsbodem om vanuit een quadruple helixmodel constant innovatie aan te zwengelen. Ook hier kan de stad een heel belangrijke rol spelen als netwerkmakelaar. Voka West-Vlaanderen ziet hierin voor Kortrijk een nieuwe taak weggelegd om in de toekomst nog meer partijen samen te brengen om te innoveren in de regio. Tot slot vraagt Voka aan het toekomstig bestuur om meer werk te maken van actieve en participatieve communicatie met en voor de ondernemingen.

Voka Politica KortrijkNaast deze specifieke punten gaf Voka haar verwachtingen ten aanzien van alle toekomstige gemeentebesturen mee:

 • Activeer elk talent met goesting en ambitie.
 • Ruimte voor verbetering: verweven waar het kan, scheiden waar het moet, versnellen in procedures.
 • Duurzame mobiliteit, met mobility mind-switch, een kwaliteitsvolle infrastructuur en openbaar vervoer afgestemd op de werkplekken.
 • Faire fiscaliteit: rechtszeker, transparant en eenvoudig. Sluit een fiscaal pact met ondernemingen.
 • Aantrekkelijke (werk)regio met sterke identiteit, inzet op ecosystemen (Triple Helix), en aandacht voor preventie en veiligheid.
 • Duurzame en innoverende besturen als voortrekkers op vlak van digitalisering en circulaire economie.
 • Ondernemende besturen met één aanspreekpunt voor ondernemers, vlotte communicatie naar en betrokkenheid van ondernemers.
 • Besturen die inzetten op internationale poorten en onze steden op de internationale kaart zetten.

Matti Vandemaele (Groen), Axel Weydts (sp.a), Wout Maddens (Open VLD/ Team Burgemeester), Hannelore Vanhoenacker (CD&V 4.0), Dirk Dupont (Kortrijk Vooruit) en Axel Ronse (N-VA) gingen constructief met elkaar en de aanwezige ondernemers in dialoog. Voka West-Vlaanderen gaf tot slot nog mee dat ze ook in de komende legislatuur samen wil bouwen aan de groei van de stad en de regio.

Contactpersoon

Matthieu Marisse

Belangenbehartiging Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag