Skip to main content
 • Nieuws
 • Voka West-Vlaanderen presenteert groeiplan voor stadsbestuur Brugge

Voka West-Vlaanderen presenteert groeiplan voor stadsbestuur Brugge

 • 11/07/2018

Vijf Brugse ondernemers gingen op donderdag 5 juli in gesprek met vijf Brugse lijsttrekkers om de uitdagingen voor de stad Brugge te bespreken. In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen, die op 14 oktober plaatsvinden, organiseerde Voka West-Vlaanderen deze ontmoeting die plaatsvond bij brouwerij De Halve Maan.

De vijf Brugse kopstukken die deelnamen aan het debat waren Renaat Landuyt (sp.a), Dirk De fauw (CD&V), Pol Van Den Driessche (N-VA), Jasper Pillen verving Mercedes Van Volcem (Open vld) en Raf Reuse (Groen). Na het bedrijfsbezoek aan de bottelarij van de brouwerij presenteerde Voka West-Vlaanderen zijn aanbevelingen voor het nieuwe Brugse stadsbestuur. Daarna gingen politici en ondernemers met elkaar in dialoog.Voka Politica Brugge

Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen vanuit Voka West-Vlaanderen aan het nieuwe stadsbestuur:

 • Stimuleer ondernemerschap in al haar facetten. Creëer duidelijkheid en (rechts)zekerheid. Vermijd versnippering van bevoegdheden en stel één 'schepen van ondernemen' aan (verantwoordelijk voor alle economische dossiers), hierin bijgestaan door een efficiënte back-office om de bestaande ondernemers te ondersteunen en nieuwe aan te trekken.
 • Creëer kruisbestuiving tussen starters, grote(re) bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en andere stakeholders zodat ondernemerschap en innovatie hand in hand gaan. Stimuleer de tiple/quadruple helix. Richt een échte cocreatiehub op in Brugge (naar analogie met de Corda Campus in Hasselt).
 • Neem initiatief om bedrijventerreinen te realiseren of te optimaliseren. Ken een grotere rol toe aan privé-initiatief bij de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen.
 • Maak de stad aantrekkelijk om alle talenten te behouden en nieuwe aan te trekken. Zet Brugge meer en beter in de markt als motor van (economische) vernieuwing.
 • Ondersteun de haven van Zeebrugge maximaal als belangrijke economische groeipool (zeesluis, Transportzone, toekomstige ontwikkelingen op westkant van de haven, ...)
 • Werk volop mee aan het regio-overleg voor een sterke regio mét slagkracht.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van wat tijdens het lunchdebat aan besproken werd en waartoe de politici zich engageerden:

 • Producten die in hun merknaam verwijzen naar 'Brugge' zouden ook effectief een link met de stad moeten hebben.
 • Men is het er over eens dat de vraag van Voka om één 'schepen van ondernemen' aan te stellen in de volgende legislatuur zeer terecht is. Enkel zo kunnen alle economische dossiers efficiënt worden opgevolgd.
 • Binnen de stadsadministratie moet de economische cel beter worden uitgebouwd zodat ondernemerschap in al haar facetten beter ondersteund wordt. Zelfs met dezelfde middelen kunnen bepaalde diensten beter werken en een sterkere dienstverlening verzorgen.
 • Wat betreft haar nog op te maken nieuwe beheersovereenkomst dient de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) meer te focussen op beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering en dus op haar kerntaken.
 • Voor de ontwikkeling van de nieuwe bedrijventerreinen aan de Blankenbergsesteenweg en De Spie werd nog geen ontwikkelaar aangeduid. Dit kan eveneens een privéspeler zijn.
 • Er moet een duidelijkere visie en aanpak zijn op vlak van vergunningen.
 • Er moet meer aandacht zijn voor nieuwe woonvormen en een dynamischer woonbeleid.
 • Men wil inzetten op de specifieke kenmerken van de regio en daar vernieuwende zaken ondersteunen: bijvoorbeeld het maritieme koppelen aan ontwikkelingen o.v.v. drones.
 • Op vlak van toerisme wil men inzetten op kwalitatief toerisme, eerder dan massatoerisme. Ook inzake cultuur ligt de focus op de meerwaardezoeker. Het winkelaanbod wil men diversifiëren. Dit komt de hotel- en toeristische sector ten goede. Investeringen in het nieuwe congresgebouw en het geplande nieuwe museum zouden hier eveneens aan moeten bijdragen.

Elke politieke partij formuleerde nog twee economische speerpunten uit haar programma voor de stad Brugge:

 • Groen: pleit voor een eigen Brugse munt om de lokale economie te stimuleren en wil inzetten op de circulaire economie.
 • sp.a: wil dat de haven een voortrekkersrol opneemt en wil zich inzetten voor economie op maat van de stad.
 • CD&V: ijvert voor één schepen van economie en wil aandacht schenken aan Brugge als smart city.
 • Open VLD: wil klantgerichte en ondersteunende stadsdiensten en verstandig ruimtegebruik
 • (N-VA was verhinderd op het einde van het overleg)

 

Contactpersoon

Dieter Coussée

Belangenbehartiging Noord-West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk - Apzi-Voka West-Vlaanderen

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag