Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka West-Vlaanderen hoopt op snelle doorstart van Ventilus-dossier

Voka West-Vlaanderen hoopt op snelle doorstart van Ventilus-dossier

  • 26/02/2021

Voka - Kamer van Kophandel West-Vlaanderen is tevreden dat er na maanden windstilte eindelijk terug initiatief wordt genomen in het Ventilus-dossier. “Het Ventilus-project moet het elektriciteitsnet in (West-)Vlaanderen versterken en future proof maken. Het is van essentieel belang voor de realisatie van onze klimaatdoelstellingen en -ambities”, klinkt het. 

Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme zal eerstdaags een neutrale intendant aanstellen in het Ventilus-dossier. Op een naam is het nog wachten, maar het project zelf wordt niet in vraag gesteld, klinkt het.

“De intendant moet zorgen voor een duidelijke en concrete communicatie op maat van alle betrokkenen. Dat is positief, maar na deze nieuwe informatie- en inspraakronde moet er wel een beslissing worden genomen”, benadrukt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. “De aanstelling van de intendant mag het proces niet eindeloos vertragen. Daarnaast moeten we er ons voor behoeden om de doelstellingen van het project niet te sterk te beperken. De elektriciteitsbehoefte zal toenemen. Daarom moeten we zorgen voor voldoende bijkomende capaciteit op het net.”

Het Ventilus-project is immers niet enkel voor de aansluiting van energie vanop zee van belang. Via de inlussing (of koppeling) van de Ventilus-as met de Stevin-as, creëren we een bedrijfszekerder, robuust elektriciteitsnet. Bij langdurige incidenten zijn ze elkaars back-up en blijft de bevoorradingszekerheid in de regio en de rest van het land verzekerd. België heeft een heel betrouwbaar elektriciteitssysteem dat onze economie ondersteunt en een vestigingsvoorwaarde is voor nieuwe investeringen. De burger verwacht ook niet anders dan dat de lamp altijd brandt.

Dankzij de inlussing is er ook een grotere gecombineerde aansluitingscapaciteit, waardoor andere projecten mogelijk worden zonder bijkomende infrastructuur op land te moeten bouwen. Dat is toekomstgericht want de Noordzee wordt de energiecentrale van de toekomst. Aangezien West-Vlaanderen onze toegangspoort is tot de Noordzee en de Noordzee een belangrijke rol zal spelen in de volgende fase van de energietransitie, is het noodzakelijk dat het plaatselijke net versterkt wordt. Dat biedt ook aansluitingsmogelijkheden voor bijkomende (hybride) interconnecties met het netwerk dat op Noordzee zal gerealiseerd worden en die toegang zullen geven tot andere markten (prijs) en innovatieve mogelijkheden voor de eigen industrie als pionier.

Door haar geografische ligging wordt West-Vlaanderen de voordeur van de energievoorziening (gas en elektriciteit) van het land. Dat biedt heel wat opportuniteiten voor onder andere de offshore-sector en de blauwe economie. Maar de versterking van het huidige zwakke West-Vlaamse netwerk is ook voor West-Vlaanderen zelf van groot belang. Ondanks de verbetering van de energie-efficiëntie wordt door de elektrificatie van de economie een stijging van de elektriciteitsconsumptie verwacht. Idem dito voor huishoudens die verregaande elektrificatie zullen ondergaan door vb. overschakeling naar warmtepompen en elektrische of plug-in hybride wagens. Door de uitbouw van de Ventilus-lijn zal de regio over de nodige netcapaciteit beschikken om aan het groeiende elektriciteitsverbruik te voldoen en zo de economische ontplooiing van de bestaande en nieuwe West-Vlaamse bedrijven te faciliteren.

“Zonder Ventilus kunnen de meeste van de bovenstaande opportuniteiten niet worden bereikt. Dat zou een verhaal van gemiste kansen betekenen voor de (lokale) economie, een hogere stroomprijs, geen garanties naar leveringszekerheid, een grotere afhankelijkheid van buurlanden in stroomvoorziening, geen kosten-efficiënte en laattijdige (of geen) realisatie van klimaatambities”, aldus nog Bert Mons.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag