Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka West-Vlaanderen: “Er is mind switch nodig rond mobiliteit”

Voka West-Vlaanderen: “Er is mind switch nodig rond mobiliteit”

  • 12/09/2017

81% van de Vlamingen neemt de auto naar het werk. Van al wie in West-Vlaanderen werkt, woont nochtans 82% op minder dan 20 kilometer van het werk, een afstand die je ook met de (elektrische) fiets zou kunnen overbruggen. Dat blijkt uit een studie van SD Worx die de mobiliteit in Vlaanderen en in de verschillende provincies in kaart bracht. Voor wat onze provincie betreft roept Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit, overheid, bedrijven en werknemers op om verder werk te maken van duurzame mobiliteit.

Meer dan 91% van de West-Vlamingen werkt in de eigen provincie. En van iedereen die in West-Vlaanderen werkt, woont bijna 82% op minder dan 20 kilometer van het werk. Toch geeft maar 2,45% van de West-Vlaamse bedrijven een vergoeding om het openbaar vervoer te nemen. Dat is - op Limburg na - het laagste cijfer van Vlaanderen. 13,14% van de West-Vlaamse bedrijven geeft werknemers een fietsvergoeding. Daarmee behoort onze provincie bij de betere, maar het kan nog beter.

Files zijn negatief voor bedrijven én werknemers

West-Vlaanderen is nog relatief “filevrij”. Dat is deels te verklaren door het feit dat van de 100 medewerkers die in West-Vlaanderen werken, er niet minder dan 96% uit de eigen provincie komen. Er zijn geen structurele files zoals rond Brussel en Antwerpen. We moeten dit zo houden, want files schaden de productiviteit. Dat schrikt investeerders af en leidt tot inkomstenverlies. “Een vlottere mobiliteit is niet alleen belangrijk voor bedrijven, maar ook voor hun werknemers”, zegt Dorien Meire, kantoordirecteur in Brugge voor SD Worx. “Gemakkelijk op je werk raken verbetert je work-life balance en verhoogt je engagement. Snel op je werk raken is een belangrijke motivator om voor een bepaalde job te kiezen.”

Voka West-Vlaanderen roept daarom op om nog meer te kiezen voor duurzame mobiliteit. “Er is een mobility mind switch nodig”, zegt algemeen directeur Bert Mons. “Het mobiliteitsprobleem lossen we niet op door alleen maar de bedrijfswagens meer te belasten. Er is een geïntegreerde aanpak nodig. Uiteraard moeten we onze bestaande infrastructuur goed onderhouden en upgraden. De nodige missing links moeten worden gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor ons openbaar vervoer dat complementair, performant en hoogwaardig moet zijn. En tot slot moet er ook nog meer aandacht gaan naar de ruimtelijke aspecten, want veel van onze huidige mobiliteitsproblemen zijn een gevolg van een onoordeelkundig (en ontoereikend) ruimtelijk beleid. Maar willen we echt een shift richting duurzame mobiliteit maken, dan moeten we bij onszelf beginnen. We moeten onze afhankelijkheid van de wagen en van het wegverkeer drastisch verminderen.”

Als werkgeversorganisatie vervult Voka een inspirerende, adviserende en begeleidende rol. “We engageren ons voor sensibiliseringsprojecten, zoals “Samen slimmer naar het werk” (regio Kortrijk), pleiten we voor de invoering van het mobiliteitsbudget en moedigen ondernemingen aan om in te zetten op duurzame mobiliteit via ons “Charter voor Duurzaam Ondernemen”, verduidelijkt Bert Mons.

Verkeer naar bedrijventerreinen optimaliseren

“Bedrijven zijn bereid om (bijkomende) inspanningen te leveren, maar ook de overheid moet een versnelling hoger schakelen. Dat bedrijventerreinen moeilijk bereikbaar zijn, is geen nieuws meer. Grote bijkomende investeringen in het openbaar vervoer liggen moeilijk, maar met enkele doordachte ingrepen, kunnen we het verkeer van en naar bedrijventerreinen optimaliseren”.

  • Stem het openbaar vervoer flexibeler af op werktijden, met (tram)bussen die alleen ’s morgens en ’s avonds van en naar bedrijventerreinen rijden.
  • Bedenk gemeenschappelijke oplossingen en maak het bedrijven gemakkelijker om de krachten te bundelen: voorzie een digitaal carpoolingplatform en bied ondersteuning op maat.
  • Incentives hoeven niet altijd duur te zijn: laat mensen die carpoolen tijd besparen door hen de busstrook te laten gebruiken.
  • Zet verder in op fietssnelwegen tussen centrumsteden en voorzie lokaal meer en veiliger fietspaden, snelle fietsverbindingen tussen stations, randparkings en bedrijventerreinen, parkings met deelfietsen, fietskluizen, servicediensten, overdekte fietsstallingen, laadpalen voor elektrische fietsen, …

Met een betere infrastructuur en voldoende stimuli (vergoedingen, testmogelijkheden, kortingsregelingen, …) moeten we meer werknemers op de (elektrische) fiets krijgen als alternatief voor de wagen in het woon-werk-verkeer. De afstand mag geen obstakel zijn, vermits veel West-Vlamingen dicht bij hun werkplaats wonen.

Ingenium uit Brugge toont dat het kan

Het Brugse ingenieursbureau Ingenium bestudeert, adviseert, ontwerpt en optimaliseert bouwfysische kwaliteiten en technische installaties van gebouwen. Nulenergiegebouwen zijn het ultieme doel. Ingenium telt meer dan 90 medewerkers, die werken vanuit Brugge, Leuven, Gent en Antwerpen.

De helft van hen gaat met de fiets naar het werk. “We investeerden in een 30-tal bedrijfsfietsen, die ter beschikking zijn voor de mensen die meer dan de helft van de tijd de fiets gebruiken om naar het werk te komen. We zorgen ook voor veiligheidsvestjes, bieden fietsonderhoud en betalen een fietsvergoeding. Voor woon-werkverkeer met de auto is er geen vergoeding, maar verplaatsingen via het openbaar vervoer worden volledig terugbetaald”, vertelt Pieter Depauw van Ingenium.

Alle vestigingen liggen in de buurt van openbaar vervoer. Bus- en treinritten worden volledig terugbetaald en voor verplaatsingen die moeilijk zijn via het openbaar vervoer, voorziet Ingenium een elektrische en een hybride wagen. Daarnaast kunnen medewerkers gebruikmaken van Cambio, Villo en blue bikes. “We stimuleren ook thuiswerken of werken in andere vestigingen en door in te zetten op videoconferencing, worden onnodige verplaatsingen beperkt. Tijdens de week van de mobiliteit loopt er een wedstrijd om zoveel mogelijk duurzame kilometers bijeen te sprokkelen”, klinkt het. Al die acties hebben een positieve invloed op het bedrijfsimago.

Voor interviews:

- Bert Mons, algemeen directeur Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, 0476/87 80 19, bert.mons@voka.be

- Dorien Meire. Kantoordirecteur, SD Worx in Brugge: 0479/91 08 38 dorien.meire@sdworx.com

- Pieter Depauw, Ingenium, 050/40 45 30 - pieter.depauw@ingenium.be

Voor bijkomende informatie:

-Bart Vansevenant, Kennis & advies - duurzaam ondernemen bij Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, 0477/31 80 85, bart.vansevenant@voka.be

-Johan Van Duyse, strategisch adviseur KMO, SD Worx 0476 55 28 94 johan.vanduyse@sd worx.com

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder