Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka West-Vlaanderen en VIVES lanceren pilootproject duaal leren in het hoger onderwijs

Voka West-Vlaanderen en VIVES lanceren pilootproject duaal leren in het hoger onderwijs

  • 01/06/2017

Bedrijven uit Brugge en Oostende zorgen voor primeur in het hoger onderwijs.

In het kader van een pilootproject duaal leren in het hoger onderwijs zullen vanaf het volgende academiejaar 60 eerstejaarsstudenten uit het hoger onderwijs vaardigheden en competenties opdoen op de werkvloer van een bedrijf uit de regio Brugge-Oostende. Dit gezamenlijke initiatief van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en de hogeschool VIVES heeft tot doel om de noden van bedrijven, hogeschool en studenten maximaal op elkaar af te stemmen en de samenwerking te bevorderen.

Vanaf september 2017 zullen 60 eerstejaarsstudenten van de bacheloropleiding elektromechanica op een vaste dag in de week vaardigheden aanleren (en toepassen) op de bedrijfsvloer. In een eerste fase doen 13 West-Vlaamse bedrijven mee aan dit project. Het gaat om zowel grote als kleinere familiale ondernemingen. Het is de allereerste keer in Vlaanderen dat bedrijven en een hogeronderwijsinstelling zo uitgebreid en intensief zullen samenwerken en het is de bedoeling om die samenwerking structureel te verankeren en verder uit te breiden. Dit project is daarnaast een verdere ondersteuning van de ‘machinebouw en mechatronica’-sector in de regio. 

Mogelijk antwoord op de arbeidsmarktkrapte

“Er is een sterke wil en vraag vanuit de bedrijven naar een intensievere samenwerking met de onderwijsinstellingen”, zegt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. “De West-Vlaamse bedrijven hebben een prangende behoefte aan hoogopgeleide technische profielen, maar daaraan is in onze provincie een nijpend tekort.” In de regio Brugge is het door de lage werkloosheidsgraad van 5,6% sowieso niet evident om de juiste medewerkers te vinden. Hoewel de regio Oostende te kampen heeft met een hogere werkloosheidgraad, ontbreekt het ook daar aan hoogopgeleide profielen. Daarom benadrukt Bert Mons het belang van dit pilootproject voor de bedrijven: “Zo leren studenten al in een vroeg stadium de bedrijfswereld kennen. Dat schept op termijn opportuniteiten naar rekrutering toe.” 

Jurgen Schelfaut, CEO van Tremec, bevestigt: “Door aan dit project deel te nemen, willen we met VIVES samenwerken aan innovatieve engineeringprojecten, worden we als bedrijf meer betrokken bij de opleiding en tegelijk kunnen we studenten vroeger kennis laten maken met ons bedrijf.” De Zedelgemse fabrikant van transmissies en mechatronica-componenten uit de automotive-industrie kent een explosieve groei en plant deze groei in de komende jaren te bestendigen.

Luc Decraemer, CEO van Fitco, ziet nog een ander voordeel. “Studenten zullen veel vroeger leren hoe een aantal bedrijfsprocessen in elkaar zitten.” Fitco uit Zandvoorde ontwikkelt en produceert technisch textiel: industriële vezels, garens en weefsels voor onder andere de auto-, telecom-, kabel- en bouwindustrie.

Employability first: opleiding en werkveld hand in hand

Ook vanuit de onderwijswereld ziet men heel wat positieve aspecten aan dit initiatief. “Als onderwijsinstelling zijn we er steeds naar op zoek om de employability van onze studenten te verhogen. Dat kan het werkveld alleen maar ten goede komen. Vanaf het eerste jaar studenten inzetten op de werkvloer is een concept dat in de onderwijsopleidingen van VIVES al jaren haar vruchten afwerpt. We hebben daar gemerkt dat de connectie met de dagdagelijkse praktijk veel voordelen biedt en de motivatie van de studenten een extra boost geeft. Met deze samenwerking met Voka zetten we deze trend nu ook door naar de bedrijfswereld”, zegt Patricia Waerniers, directeur onderwijsbeleid van VIVES. 

Aangezien de hogeschool en de bedrijven zo intensief zullen samenwerken, komt er een maximale afstemming tussen de opleiding van de hogeschool en de noden van de bedrijven. De opleiding zal dus sterk aan relevantie winnen. “De studenten zullen vanaf het eerste jaar van hun bacheloropleiding competenties en vaardigheden kunnen leren én toepassen op de werkvloer. De basiskennis zal verder worden aangeleerd in de hogeschool, maar het wordt voor de studenten interessanter om meteen te ondervinden hoe de theorie kan worden toegepast in het werkveld.” 

Win-win-win voor bedrijven, onderwijs én student

“De samenwerking biedt een duidelijke win-win voor alle deelnemende partijen. Voor de maakbedrijven is het een interessante manier om hun bedrijf kenbaar te kunnen maken bij studenten. Bovendien zal door een nauwere samenwerking met VIVES ook het opleidingstraject beter afgestemd zijn op reële situatie en noden van de ondernemingen. Voor de hogeschool is het ook aantrekkelijk dat hun opleiding elektromechanica relevanter wordt. En de student ten slotte zal hands-on zijn competenties op de werkvloer kunnen verbeteren en de bedrijfswereld beter leren kennen”, besluit Dieter Coussée, regioverantwoordelijke Noord-West-Vlaanderen bij Voka West-Vlaanderen.

Dit zijn de 13 deelnemende bedrijven:

Advionics (Oostkamp), Atelier Dumon (Brugge), CNH Industrial (Zedelgem), Daikin (Oostende), Dekonte Benelux (Oostende), Dupont – Genencor (Brugge), Dupont – Solae Belgium (Ieper), Fitco (Zandvoorde), Orac (Oostende), Pattyn Packing Lines (Brugge), Summa (Gistel), TE Connectivity (Oostkamp), Tremec (Zedelgem)

Meer info: Dieter Coussée, regioverantwoordelijke Noord-West-Vlaanderen bij Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, dieter.coussee@voka.be 

Contactpersoon

Dieter Coussée

Belangenbehartiging Noord-West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk - Apzi-Voka West-Vlaanderen