Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka West-Vlaanderen blijft aandringen op maatregelen om de concurrentiekracht te vrijwaren

Voka West-Vlaanderen blijft aandringen op maatregelen om de concurrentiekracht te vrijwaren

  • 19/07/2023

“Verleng de verlaging van de werkgeversbijdragen met twee kwartalen”

Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen blijft bij de federale regering aandringen op maatregelen om de concurrentiekracht van onze bedrijven te vrijwaren en te herstellen. In het kader van de onderhandelingen over de fiscale hervorming wees Voka West-Vlaanderen herhaaldelijk op de tanende concurrentiekracht van onze bedrijven door de hoog oplopende loon- en energiekosten en de sterk toegenomen regeldruk. De verlenging van de verlaging van de werkgeversbijdragen die beslist werd voor de eerste twee kwartalen dit jaar ter compensatie van de automatische koppeling van de lonen aan de index, moet na het zomerreces terug op de regeringstafel, aldus Voka West-Vlaanderen.

Voka West-Vlaanderen stelt vast dat de federale regering er niet in geslaagd is om een akkoord over de fiscale hervorming met de zeven coalitiepartners te bereiken. Het voornemen om via de fiscaliteit en de parafiscaliteit het werken lonender te maken, wordt door iedereen gedeeld. Voka West-Vlaanderen en de ondernemingen maakten zich evenwel zorgen dat zij een groot deel van de belastingverlaging zouden moeten betalen door extra lastenverhogingen of nieuwe maatregelen zoals het betalen van de tweede maand ziekte-uitkering door de werkgevers. Dit zou verder de concurrentiekracht van onze bedrijven aantasten.

Voka West-Vlaanderen betreurt het dat er geen verdere stappen konden gezet worden in arbeidsmarkthervormingen om zo de werkzaamheidsgraad op te krikken.

“Uit tal van economische cijfers en enquêtes blijkt dat de concurrentiekracht van onze bedrijven, en zeker van de industrie en energie-intensieve bedrijven, zwaar onder druk staat. Door de stijgende lonen ten gevolge van de automatische koppeling van de lonen aan de index en de nog steeds hogere energieprijzen ten opzichte van concurrerende landen boeten we aan competitiviteit en exportkracht in. We krijgen ook steeds meer en ernstige signalen van onze bedrijven en sectoren dat we op een moeilijke tweede jaarhelft en 2024 afstevenen. Daarom moet de regering na het reces de concurrentiekracht met urgentie op de agenda zetten”, aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

De werkgeversorganisatie dringt aan om de verlaging van de werkgeversbijdragen die begin dit jaar ingevoerd werd voor de eerste kwartalen, minstens met twee kwartalen te verlengen.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag