Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka vraagt steunkader voor te bereiden om energiefacturen bedrijven te verlichten

Voka vraagt steunkader voor te bereiden om energiefacturen bedrijven te verlichten

  • 05/05/2022

Uit een enquête van Voka bij 600 bedrijven blijkt dat de stijgende loon- en energiekosten werkgevers grote zorgen baren. Vandaar ook onze duidelijke oproep in o.a. De Tijd en Het Laatste Nieuws.

Het lijkt wel of er geen einde komt aan de opeenvolgende loonindexeringen. Voortdurend worden de ramingen naar boven bijgesteld: de verwachting is dat de loonkosten oplopen met 15% in de periode 2022-2024. Vooral de grote exporterende ondernemingen die internationaal concurreren zien de oplopende loonfactuur als een belangrijke hinderpaal. Daarbovenop zien ondernemingen ook hun energiefactuur sterk stijgen. Voka verwacht dat de federale regering het voorbeeld van Frankrijk en Duitsland volgt en een plan voorbereidt om onze ondernemingen financieel te steunen. 

“De factuur van de crisis wordt vandaag integraal betaald door de ondernemingen. Zij kijken nu al aan tegen 22 miljard euro aan extra uitgaven ten gevolge van de opeenvolgende loonindexeringen. Ook de energiefacturen swingen de pan uit. Het signaal van de bedrijfswereld kan niet langer genegeerd worden. We zetten toekomstige investeringen en nieuwe jobs in dit land op het spel”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.


Belgisch kader voor energiesteun aan bedrijven nodig
Ondernemingen worden geconfronteerd met een nooit geziene stijging van de energiekosten. Energie is voor bedrijven levensnoodzakelijk. Voka vraagt dringend dat de federale regering een reglementair kader onderzoekt en voorbereidt waarbinnen steun aan de meest getroffen bedrijven mogelijk wordt. Het gaat dan specifiek om bedrijven die hun energiefactuur minstens hebben zien verdubbelen. 


Duitsland en Frankrijk, twee van onze belangrijkste handelspartners, hebben reeds zo’n systeem ingesteld en staan bedrijven bij met concrete ondersteuning. 


Europa accepteert de energiesteun onder bepaalde voorwaarden. Enkel bedrijven die hun energiefactuur minstens zagen verdubbelen tegenover vorig jaar, kunnen beroep doen op de steun. Concreet kan een nationale lidstaat tot 2 miljoen euro energiesteun per onderneming toekennen. Voor energie-intensieve ondernemingen en voor specifieke sectoren is er meer mogelijk.


“Onze ondernemingen moeten eerlijk kunnen concurreren met bedrijven uit andere landen. Het is aan de overheid om te waken over een gelijk speelveld. Op het vlak van loonkosten loopt de handicap met de buurlanden op. We mogen niet hetzelfde laten gebeuren met de energiekosten. We roepen de federale regering op om de kop niet in het zand te steken, maar wel de belangen van onze bedrijven te verdedigen”, zegt Hans Maertens. 


Inflatie systematisch onderschat
De inflatievooruitzichten worden zowat elke maand opwaarts bijgesteld. Volgens de meest recente inschatting zal de toegenomen inflatie leiden tot een loonkostenstijging met 15% in de periode 2022-2024. Dat komt overeen met een extra kostprijs van 22 miljard euro voor de private sector in België. Voka blijft een sociaal gecorrigeerde indexsprong vragen, anders prijzen we onze ondernemingen uit de markt.


De loonkostenhandicap met onze buurlanden zal opnieuw toenemen, nadat die de voorbije jaren net gedaald was. Door de automatische loonindexering wordt de inflatie bij ons sneller en vollediger dan in onze buurlanden doorgerekend in hogere lonen. Voor investeerders wordt België op die manier minder aantrekkelijk. 


Zes op de tien grote ondernemingen - met meer dan 100 miljoen euro jaaromzet - vindt de sterk stijgende loonkosten momenteel het grootste probleem. Het zijn die bedrijven die als eersten ondervinden dat ze minder concurrentieel zijn op de internationale markt. 


Crisis duurt langer
Vlaamse bedrijven zien de crisis nog geruime tijd aanhouden. De inputkosten liggen vandaag gemiddeld al 33% hoger dan zes maanden geleden, en 90% van de bedrijven verwachten dat die de komende maanden nog verder zullen stijgen. De helft van de bedrijven verwacht dat de negatieve impact nog langer dan een jaar zal aanslepen.

Contactpersoon

imu - vzw - Altez