Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka vraagt om snel politiek leiderschap te tonen

Voka vraagt om snel politiek leiderschap te tonen

  • 10/09/2019

Op het Voka-event 'De Rentree' riep Voka-voorzitter Wouter De Geest onze politieke leiders tot de orde. “Het is tijd dat er politici opstaan die durven leiden en beslissen in plaats van gijzelen. Het is tijd voor politiek leiderschap en ondernemerschap”, zei hij op het Voka-event De Rentree van maandagavond 9 september. “Er is nood aan doortastende maatregelen want door de oplopende overheidstekorten en de verslechterende conjunctuur, evolueren we naar alarmcode rood.” Wouter De Geest dringt op Vlaams niveau aan op concrete doorbraken om tot een absolute topregio uit te groeien, federaal op een snelle deblokkering van de impasse via een ‘programmaregering’ met een focus op de sociaal-economische uitdagingen: de begroting, de energietransitie, de brexit en de competitiviteit van onze ondernemingen. Parallel daarmee moet ons staatshuishouden herzien worden met efficiënte en effectieve overheden die een coherent beleid te kunnen voeren op regionaal niveau, te beginnen met het arbeidsmarktbeleid en de gezondheidszorg.

Met De Rentree trapt Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, traditioneel het politiek-economische jaar af. In zijn toespraak riep voorzitter Wouter De Geest de politieke leiders op om een voorbeeld te nemen aan de ondernemingen. “In onze ondernemingen stellen we de klant centraal, anders zouden ze geen successen boeken. De politieke wereld lijkt echter vooral naar zichzelf te kijken”, waarschuwde Wouter De Geest. “We hebben geen nood aan kibbelende politici, maar aan daadkrachtig leiderschap en visie, aan politiek ondernemerschap. En snel. De uitdagingen zijn te groot voor getreuzel dat stilaan begint te lijken op schuldig verzuim. We hebben nú actie nodig.”, aldus Wouter De Geest

Economisch stormweer

Volgens Voka staat de economische barometer stilaan op onweer. Uit een bevraging bij haar leden blijkt dat het ondernemersvertrouwen op het laagste peil in zes jaar ligt. “Dat merken we ook op het terrein. Bedrijven kiezen resoluut en consequent voor innovatie en veranderingstrajecten”, aldus Wouter De Geest. “Het is tijd voor durf, voor doortastende maatregelen. We evolueren van alarmcode oranje naar code rood.”

Voka-voorzitter Wouter De Geest

Daarom moet er volgens De Geest op Vlaams niveau snel een regering komen die doorbraken realiseert via meetbare doelen. “Er is de ambitie om tot de Europese topregio’s te behoren”, merkte Wouter De Geest op in zijn speech. “Dat is goed, maar de Vlaamse regering moet de daad bij het woord voegen en die ambitie dan ook concretiseren in KPI’s. Te beginnen met de voornaamste: de werkzaamheidsgraad, een investeringsnorm, een energienorm, de Pisa-ranking voor onderwijs, een norm voor onderzoek en ontwikkeling, een mobiliteitsindex en een uitgavennorm. Zodat we echt het topniveau van de Scandinavische landen en andere topregio’s kunnen evenaren of overstijgen”. Wouter De Geest roept de Vlaamse partijen ook op om de bevoegdheden die zich al op Vlaams niveau bevinden, ten volle uit te oefenen. Een Vlaamse Jobstimulans kan de Vlaamse inactieven helpen om ook effectief aan de slag te gaan; een slimme kilometerheffing kan de mobiliteitsstromen sturen en files verminderen.”

Federale impasse

Federaal bestempelt Wouter De Geest de politieke situatie als “echt bedroevend”. De Voka-voorzitter stelt zich ernstige vragen bij de werkbaarheid van het huidige federale model. Hij dringt erop aan om snel een ‘programmaregering’ op de been te brengen die focust op een sociaal-economisch programma. Die moet een aantal urgente problemen aanpakken: de begroting, de energietransitie, de brexit en de competitiviteit van de ondernemingen. “Tegelijkertijd moeten we het debat starten om ons staatshuishouden terug fundamenteel en grondig op orde te brengen, zodat we er daarna samen op vooruit gaan. Laat de politiek ook hier een voorbeeld nemen aan de ondernemerswereld: als een overheid niet meer goed functioneert, dan moet die qua politiek belang, bevoegdheden en geldstromen maar een andere vorm aannemen”, aldus Wouter De Geest.

In een niet mis te verstane boodschap waarschuwde hij dat Vlaamse bedrijven niet de dupe mogen zijn van politieke inertie op federaal niveau. Vlaanderen en de Vlaamse bedrijven moet de hefbomen hebben om zelf te kunnen groeien en tot de top te behoren. Daarom wil Voka dat het arbeidsmarktbeleid en de gezondheidszorg volledig overgeheveld wordt naar de regio’s.

Wervend project

De Voka-voorzitter benadrukte ook de bereidheid van ondernemingen om zich achter een wervend politiek project met de nodige hervormingen te scharen. “Wie een betere toekomst wil voor onze kinderen, ouderen en onze medewerkers, vindt in onze ondernemingen een bondgenoot. De Vlaamse ondernemers zijn alvast bereid om mee aan de kar te trekken.”

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD