Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka vraagt actie om Brusselaars aan de slag te krijgen op Brussels Airport

Voka vraagt actie om Brusselaars aan de slag te krijgen op Brussels Airport

  • 22/05/2019

Brussels Airport biedt vandaag rechtstreekse jobs aan nagenoeg 24.000 mensen, waarvan een 15% of een 3.600 Brusselaars en 39% of zo’n 9.250 Vlaams-Brabanders. Dat blijkt uit een diepgaande analyse van de directe tewerkstelling op de luchthaven, uitgevoerd door het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) verbonden met de KU Leuven, in opdracht van Aviato, het tewerkstellingscentrum van Brussels Airport.

Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant is als stichtend lid van Aviato reeds lang begaan met de tewerkstelling op en rond Brussels Airport. Met 24.000 directe en meer dan 40.000 indirecte jobs is de nationale luchthaven nu reeds de tweede grootste economische motor van het land. Als we kiezen voor groei kunnen we die aantallen verdubbelen tegen 2040. Daarvoor moeten we wel alle openstaande arbeidsplaatsen op de nationale luchthaven kunnen invullen. Uit het HIVA-rapport blijkt nu dat er gemiddeld 400 vacatures op Brussels Airport niet ingevuld raken.

Jan Van Doren: "De 3.600 Brusselaars die vandaag werken op de luchthaven zijn al een mooi aantal, maar gezien het potentieel kan en moet het beter."

Zoals reeds geweten laat de arbeidsmarktkrapte zich vooral voelen in het Vlaamse landsgedeelte, terwijl er voor het Brussels Gewest en het Waals Gewest nog een ruim aanbodoverschot is. “Een belangrijke uitdaging voor de arbeidsmarkt van de luchthaven ligt dan ook bij het oplossen van deze ruimtelijke mismatch en meer Brusselaars naar Zaventem te krijgen om de openstaande vacatures in te vullen”, stelt Jan Van Doren, directeur van Voka Metropolitan. “De 3600 Brusselaars die vandaag werken op de luchthaven zijn al een mooi aantal, maar gezien het potentieel kan en móet het beter.”

Peter Van Biesbroeck: “Door vacatures sneller en efficiënter in te vullen, kunnen we de dienstverlening van de bedrijven en van de luchthaven beter garanderen, wat op lange termijn een positieve impact heeft op de aantrekkelijkheid, de groei en de tewerkstelling op Brussels Airport." 

“Door het sneller en efficiënter invullen van de vacatures kunnen we de dienstverlening van de bedrijven en van de luchthaven beter garanderen, wat op lange termijn ook een positieve impact op de aantrekkelijkheid, de groei en de tewerkstelling op Brussels Airport zal hebben. Vandaar dat bij het ondersteunend beleid vooral aandacht nodig is voor screening en toeleiding naar vacatures, taalkennis én vervoersmobiliteit”, vult Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant aan.

Voka herhaalt dan ook zijn vraag aan het Brusselse en Vlaamse gewest om een akkoord te sluiten om de luchthaventram, onderdeel van het Brabantnet, eindelijk te realiseren. Daarnaast bepleiten we ook het verbeteren van de fietsverbindingen tussen de luchthaven en Brussel-centrum, het bevorderen van taxidiensten tussen de luchthaven en Brussel, en het organiseren van nachtelijk vervoer tussen Brussel en de luchthaven voor (potentiële) werknemers uit Brussel.

Proximus