Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka Vlaams-Brabant verheugt zich over investering van Uplace in werkwinkelwijk en lancering nieuwe naam BROEKLIN

Voka Vlaams-Brabant verheugt zich over investering van Uplace in werkwinkelwijk en lancering nieuwe naam BROEKLIN

  • 23/04/2020

​23/4/2020 – Voka Vlaams-Brabant is verheugd over de nieuwe investering van Uplace. De projectontwikkelaar vervangt zijn voormalig project in Machelen definitief door de werkwinkelwijk van ORG Permanent Modernity, het ontwerpbureau van professor Alexander D’Hooghe. Voka hoopt hierbij voor een snelle realisatie om een positieve economische impact te verwezenlijken. D’Hooghe ontwikkelde het concept na ruim anderhalf jaar overleg met alle belanghebbenden in de regio. Op basis van breed studiewerk is Uplace bereid zijn schouders te zetten onder dit innovatief, sociaaleconomisch project. Met deze beslissing hoopt Uplace iedereen in het reconversiegebied een hart onder de riem te steken in deze moeilijke en onzekere economische tijden.
 

Voka Vlaams-Brabant is verheugd

Wij zijn bijzonder blij dat dit belangrijk dossier van herwaardering van een vervallen industriële site na zoveel jaren eindelijk naar de finale realisatie gaat. Weliswaar met sterk aangepast concept maar daardoor met het noodzakelijke breed maatschappelijk draagvlak. We hopen nu op een snelle realisatie met de positieve economische impact voor deze regio en voor de tewerkstelling die hiermee gepaard gaat.” Aldus Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur Voka Vlaams-Brabant

Architect Alexander D’Hooghe gaf vanmorgen samen met landschapsarchitect Bas Smets toelichting bij de ontwerpplannen voor de Broeksite in Machelen. Deze plannen vertrekken van een totaal nieuwe visie en verwijzen de vorige plannen van het project Uplace dan ook definitief naar de prullenmand. “Uiteraard is het niet makkelijk om afscheid te nemen van een project waar we de voorbije 15 jaar hard aan gewerkt hebben en waar we meer dan 90 miljoen euro in hebben geïnvesteerd” erkent Jan Van Lancker, CEO van Uplace. “Dat is nu allemaal voor niets geweest. Maar we draaien de bladzijde definitief om en kijken nu positief naar de werkwinkelwijk van Alexander D’Hooghe. Het is tot stand gekomen via samenwerking, overleg en co-creatie met al wie er belang bij heeft in de regio: van de lokale besturen tot belangenverenigingen zoals VOKA, UNIZO en BBL. Hun participatie maakt dit project zo sterk.” Uplace kondigde vandaag ook een nieuwe naam aan voor de werkwinkelwijk in Machelen: BROEKLIN. Deze naam vloeit voort uit de werktitel Broeksite en verwijst dus naar de oorspronkelijke naam van het gebied: Broek. Maar het is ook een knipoog naar het bekende Brooklyn.

Stadshallen als logische architectuur

Voor de architectuur koos Alexander D’Hooghe met zijn team ORG Permanent Modernity voor moderne, grote hallen. Die laten nu en in de toekomst veel flexibiliteit en verwevenheid toe bij de concrete invulling. “Het hele concept van de werkwinkelwijk ligt in het samenbrengen van opleiding, productie, consumptie en circulariteit” verduidelijkt architect Alexander D’Hooghe. “Er zal dus heel wat nijverheid en bedrijvigheid zijn in BROEKLIN, met economische actoren die flexibel kunnen inspelen op actuele tendensen als massa-maatwerk, innovatie, duurzaamheid en circulariteit. Generieke hallen bieden die flexibiliteit. Er is zowel kleine als grote productie mogelijk. Bovendien sluiten de hallen aan bij de omgeving van de Kanaalzone waar oude loodsen steeds vaker een nieuwe invulling krijgen, denk maar aan Tour en Taxis in Brussel.”

De maakwinkels op de site – die de consument weer dichter bij het productieproces brengen – worden verweven tussen KMO units, grote productievloeren, kantoren, horeca en opleidingscentra.

Groenverbindingen als ecologisch park

In opdracht van de gemeente Machelen maakte ORG o.l.v. Alexander D’Hooghe vorig jaar een masterplan op voor de reconversiezone Vilvoorde-Machelen. Daarin duidde hij de site van Uplace aan als cruciale groenverbinding tussen het centrum van Machelen en park Drie Fonteinen in Vilvoorde. De site zal dus een ecologische functie uitoefenen door water te bufferen, de Woluwe te connecteren met de Zenne, en door de inrichting van een groot park. Om die opdracht te vertalen in een ontwerp werd het architectenteam versterkt door landschapsarchitect Bas Smets.

“De site van BROEKLIN biedt de kans om een groot ecologisch park te maken van maar liefst 36.700 m². Dit landschap wordt voortgezet doorheen de gebouwen zodat er nog eens 20.600 m² aan groen bijkomt. Samen beslaat het landschap zo bijna de helft van de totale oppervlakte van de site” stelt Bas Smets.

Pionier in circulariteit

Op vlak van circulariteit zal BROEKLIN een pioniersrol vervullen in ons land. Zo zal één van de gebouwen volledig opgetrokken worden uit afbreekbare en recycleerbare materialen. BROEKLIN zal de circulaire economie ook kansen geven met een sterk inhoudelijk programma. We stimuleren daarbij een korte keten economie, waarbij afvalstoffen hergebruikt worden als grondstof. In BROEKLIN zal ook ruimte zijn voor stadslandbouw ten voordele van bijvoorbeeld de aanwezige restaurants. De vezels uit die landbouw kunnen ook verwerkt worden tot textiel, waaruit ook productie voortvloeit in de maakwinkels. We laten ons voor een doordachte circulaire aanpak uiteraard begeleiden door experts.

Huis voor de Kunsten

BROEKLIN komt met een flexibel Huis voor de Kunsten tegemoet aan de huidige en toekomstige noden van de culturele sector. Gunther Broucke, intendant van Brussels Philharmonic, licht de samenwerking met BROEKLIN toe: “De cultuursector heeft nood aan een experimentele omgeving: ruimtes die passen bij de manier waarop we kunst maken en beleven in de 21ste eeuw. Dat betekent dat er naast traditionele vertoningen ook de mogelijkheid moet zijn voor een aangepaste opstelling, met een andere relatie en interactie tussen kunstenaar en toeschouwer dan we vandaag gewoon zijn.” AldusGunther Broucke

Globale aanpak voor mobiliteit

Het project-MER dat momenteel loopt onderzoekt de milieueffecten van BROEKLIN op zijn omgeving. De studie brengt onder meer de impact op de mobiliteit in kaart. De lokale besturen zijn vragende partij om de mobiliteit globaal aan te pakken en Uplace houdt daarom in het project-MER rekening met de omliggende stadsontwikkelingsprojecten in Machelen en Vilvoorde, voor zover die qua invulling en programma reeds bekend zijn. Uit het veelvuldig overleg tijdens het voorbije anderhalf jaar is ook gebleken dat iedereen die mobiliteit even sterk ter harte neemt.

Verder intens overleg

Het project BROEKLIN kwam het voorbije jaar tot stand via een intense samenwerking en overleg met lokale besturen, middenveldorganisaties, belangenverenigingen en collega-investeerders in de omgeving. Wij engageren ons uiteraard voor verder overleg met al deze stakeholders in het belang van de hele reconversiezone. Waar mogelijk engageren wij ons om de bestuurlijke prioriteiten in de Noordelijke Kanaalzone mee te ondersteunen.

 

Perscontact:

Peter Van Biesbroeck - Algemeen Directeur Voka Vlaams-Brabant

016 89 19 99

peter.vanbiesbroeck@voka.be

Contactpersoon

Peter Van Biesbroeck

Algemeen Directeur

Proximus
ING
Proximus
SD  Worx
Logo Premed
Logo Randstad