Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka Vlaams-Brabant tevreden met ambities in Vlaams regeerakkoord

Voka Vlaams-Brabant tevreden met ambities in Vlaams regeerakkoord

  • 01/10/2019

Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant is voorlopig tevreden met de eerste contouren van het Vlaams regeerakkoord. “We zien heel wat maatregelen die ondernemingen ondersteunen om de motor van een sterk ondernemend Vlaanderen te zijn”, zegt algemeen directeur Peter Van Biesbroeck. “De Vlaamse regering neemt het Voka-voorstel voor de jobbonus over, net als heel wat van onze voorstellen voor onderwijs, innovatie en mobiliteit. Daarmee beantwoordt het akkoord alvast aan enkele van de prioriteiten die we in ons verkiezingsmemorandum voor Vlaams-Brabant vooropstelden. We hopen dat in de finale tekst ook Brussels Airport, de tweede economische motor van het land, de aandacht krijgt die het verdient”, aldus Peter Van Biesbroeck, op basis van de huidige beschikbare teksten.

In Vlaams-Brabant, waar de krapte op de arbeidsmarkt zich meer laat voelen dan elders in Vlaanderen, zijn de activerende maatregelen zoals de jobbonus en het levenslang leren meer dan welkom.

Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur Voka Vlaams-Brabant

In het Vlaamse regeerakkoord ziet ondernemersorganisatie Voka heel wat maatregelen die bedrijven moeten ondersteunen om verdere groei en welvaart te brengen. “De jobbonus zal werken meer doen lonen en de werkloosheidsval tegengaan. Dat is noodzakelijk om de krapte op onze arbeidsmarkt op te lossen. Met name in Vlaams-Brabant, waar die krapte zich nog meer doet voelen dan in de rest van Vlaanderen, zijn deze activerende maatregelen meer dan welkom. We zijn dan ook tevreden dat deze prioriteit van Voka in het regeerakkoord is opgenomen, net als het blijvend om- en bijscholen van werknemers via levenslang leren”, zegt Peter Van Biesbroeck.

Op vlak van onderwijs toont Voka zich ook tevreden. “De lat moest hoger om via excellent onderwijs ook sterkere medewerkers en sterkere ondernemingen te krijgen. De gestandaardiseerde proeven, aangescherpte eindtermen en het verhoogde studierendement in het hoger onderwijs leggen die lat effectief hoger. Duaal leren, meer focus op STEM en een verbeterde zij-instroom zullen zorgen voor een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.”

Investeren in vooruitgang

Voka pleit ook voor meer gerichte investeringen in innovatie en mobiliteit. “Voka Vlaams-Brabant maakte van de verdere ontplooiing van de provincie als innovatieve kennisregio een van de drie prioriteiten in het verkiezingsmemorandum. Om die ontplooiing te realiseren, moet er verder geïnvesteerd worden in bedrijfsgerichte innovatie. Dat toekomstig minister-president Jan Jambon innovatie en digitale transformatie als speerpunt vermeldde bij de voorstelling van het Vlaamse regeerakkoord, is zeer positief. We vragen dat de Vlaamse regering, die zichzelf een investeringsregering noemt, nog een tandje bijsteekt om de overheidsinvesteringsnorm van 1% effectief te realiseren”, zegt Peter Van Biesbroeck.

Je krijgt geen economische vooruitgang als het land stilstaat. We benadrukken daarom de urgentie van de optimalisering van de Brusselse Ring.

Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur Voka Vlaams-Brabant

Daarnaast wordt er ook sterk geïnvesteerd in mobiliteitsinfrastructuur. “Je krijgt geen economische vooruitgang als het land stilstaat. Volgens de OESO kosten de files ons jaarlijks zo’n 2 procent van het BBP, of meer dan 9 miljard euro. We zijn dan ook blij met de aangekondigde investeringen in fietspaden en wegen. Zo staat de optimalisering van de Brusselse Ring nog steeds op de agenda. Maar na het getreuzel van de voorbije jaren en het blijvend aangroeien van de files, benadrukken we toch nog eens de urgentie van de werken. We hopen daarom op een spoedig akkoord met het Brussel Gewest, zodat de werken kunnen worden aangevat.

Jammer genoeg ontbreekt volgens Voka een belangrijke mobiliteitsmaatregel in het Vlaamse regeerakkoord. “Het is bijzonder spijtig dat er geen werk wordt gemaakt van een slimme kilometerheffing voor personenwagens. Dat is echt noodzakelijk om de files te doen afnemen”, vindt Peter Van Biesbroeck.

Van ambitie naar realisatie

“Vlaanderen heeft de ambitie om zich te meten met de Scandinavische landen en een topregio te zijn binnen Europa. Voka zal erop toezien dat we dit Vlaams potentieel realiseren”, zegt Peter Van Biesbroeck. “Wij verwachten nu politiek ondernemerschap van de Vlaamse regering, namelijk doen wat ondernemingen doen: snel beslissen, uitvoeren en bijsturen. Onze ondernemingen staan klaar om te zorgen voor meer welvaart en welzijn. In Vlaanderen én in onze regio.”

Meer informatie?

Contactpersoon

Peter Van Biesbroeck

Algemeen Directeur

Proximus