Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka Vlaams-Brabant partner bij ambitieuze ‘Roadmap 2050’ van de stad Leuven

Voka Vlaams-Brabant partner bij ambitieuze ‘Roadmap 2050’ van de stad Leuven

  • 01/04/2019
roadmap 2050

Structurele samenwerking voor drastische CO2-reductie

Het debat rond het klimaat en welke maatregelen genomen moeten worden is de laatste maanden niet uit de aandacht te krijgen. Leuven zette het thema al jaren geleden hoog op de agenda, vanuit de overtuiging dat de rol van steden in de klimaattransitie cruciaal is. De stad pionierde in 2013 met de oprichting van het ‘klimaatnetwerk’ Leuven 2030, en doet dat nu opnieuw met de ambitieuze klimaatdoelen en ‘Roadmap 2050’, die de stad in partnerschap wil realiseren. Op donderdag 28 maart ondertekenden 15 grote partners, waaronder stad Leuven, KU Leuven, Voka Vlaams-Brabant, AB InBev, Boerenbond en Fluvius, hun engagement om die klimaatdoelen mee waar te maken. 

De oprichting van Leuven 2030 vzw in 2013, die ondertussen meer dan 500 leden telt - van inwoners over organisaties en kennisinstellingen tot bedrijven en multinationals - , ging gepaard met de opmaak van een wetenschappelijk rapport door KU Leuven, richtinggevend voor de klimaataanpak. Voor die participatieve en wetenschappelijk onderbouwde aanpak ontving Leuven in 2018 Europese erkenning, met de European Green Leaf Award. 
Dat rapport is nu, samen met een zestigtal wetenschappers, omgezet in de ‘Roadmap 2025/2035/2050’: een wetenschappelijk onderbouwde leidraad om tegen 2050 toe te werken naar een klimaatneutraal Leuven. Dit pionierswerk beschrijft in 13 programma's en 80 'klimaatwerven' hoe dat doel bereikt kan worden, door de concrete stappen die alle spelers in de samenleving samen jaarlijks dienen te zetten, op te lijsten. Bovendien is die Roadmap niet enkel op Leuven toepasbaar: elke stad of gemeente kan het als leidraad hanteren. 

“De klimaatopwarming is een aandachtspunt voor iedereen. De uitdaging om tot een klimaatneutrale stad te komen zal logischerwijze maar lukken als iedereen betrokken wordt: bedrijven, burgers en overheid; jong en oud. We moeten naar een probleemoplossend totaaldenken in het klimaatdebat, doorheen heel de maatschappij. Innovatie en duurzaamheid moeten we van jongs af aan stimuleren”, aldus Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. “Als ondernemersnetwerk herbevestigt Voka Vlaams-Brabant alvast het engagement van de bedrijven om actief bij te dragen aan de Leuvense klimaattransitie. We roepen op om ambitieus te zijn en volop de kaart van de innovatie te trekken. Het zullen de bedrijven zijn die, dankzij innovatie, dankzij betere en nieuwe producten, processen en materialen, de duurzame toekomst mogelijk kunnen maken.”

roadmap 2050

Op donderdag 28 maart organiseerde Leuven 2030 samen met Stad Leuven de ‘Road to 2050’, een conferentie die een 200-tal actoren samenbracht rond gemeenschappelijke uitdagingen op vlak van mobiliteit, energie, gebouwen, voeding… Onder de sprekers waren onder meer Jos Delbeke (voormalig Directeur-Generaal voor klimaatbeleid bij de Europese Commissie) en Jean-Pascal van Ypersele (Professor Klimatologie en Milieuwetenschappen UCLouvain en voormalig Vice-Voorzitter Intergovernmental Panel on Climate Change). 

15 partners

De 15 sleutelactoren (AB InBev, Arvesta, Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven, Boerenbond, Cera, De Lijn, EcoWerf, Fluvius, imec, KBC, KU Leuven, Stad Leuven, UC Leuven-Limburg, UZ Leuven, Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant) ondertekenden een engagementsverklaring, waarin ze zich verbinden om bij te dragen tot de Leuvense klimaatambities. 
Dit is het startpunt voor de partners om onder leiding van Leuven 2030 vzw de komende maanden grootschalige financiering aan te trekken, businessmodellen uit te werken en relevante partners te betrekken om 80 klimaatwerven en meer dan 400 projecten op touw te zetten en te realiseren. 

Benieuwd naar de concrete initiatieven die in de roadmap 2050 zijn opgenomen? Lees dan hier de samenvatting.

roadmap 2050


 

Proximus