Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka Vlaams-Brabant participeert in klankbordgroep voor Leuvense vervoerregio

Voka Vlaams-Brabant participeert in klankbordgroep voor Leuvense vervoerregio

  • 16/12/2020

Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de oprichting van vervoerregio’s hebben de gemeenten nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen. Vlaanderen wordt ingedeeld in 15 vervoerregio’s. De Leuvense vervoerregio is één van de 15 regio’s en telt 31 steden en gemeenten, waaronder de stadsregio Leuven, de gemeentes uit het Hageland, Haspengouw, de Brabantse Leemstreek en de Druivenstreek.

Op 3 december participeerde Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant in de klankbordgroep voor de Leuvense vervoerregio, dit voor de onderwerpen fiets, intermodaliteit, logistiek en gemotoriseerd vervoer. Bedoeling is om de beleidskaders voor de vervoerregio Leuven verder uit te werken. In de beleidskaders worden de ambities van de vervoerregio Leuven verder verfijnd tot meetbare doelstellingen. 

Het regionaal mobiliteitsplan legt de globale mobiliteitsvisie voor een lange termijn vast voor de vervoerregio, en dat voor alle vervoersmodi. Het regionaal mobiliteitsplan wordt opgebouwd rond de onderzoekslijnen openbaar vervoer, fietsnetwerken, wegennetwerken, ruimtelijk beleid en mobipunten. Voor elke onderzoekslijn is een beleidskader nodig. Een beleidskader beschrijft niet enkel meetbare doelstellingen voor de onderzoekslijn op zich, maar plaatst de onderzoekslijn in de ruimere context.

Het goedgekeurd OV-plan 2022 geeft een aanzet voor het beleidskader openbaar vervoer. Voor het ruimtelijk beleid worden de strategische projecten en het beleidsplan ruimte van de provincie Vlaams-Brabant als beleidskader gebruikt. Voor de andere thema’s worden beleidskaders uitgewerkt, mede op basis van de eerste werkbanken met de gemeenten.

Om de scenario's vorm te geven organiseert de vervoerregio dit najaar en in het voorjaar van 2021 verschillende werkbanken voor lokale besturen. Daarnaast organiseren ze in het voorjaar van 2021 een klankbordgroep voor het middenveld en de belangengroepen. Op deze overlegmomenten zullen de verschillende onderzoekslijnen onder de loep genomen worden. De beleidskaders worden gebruikt om de scenario’s te evalueren en de uiteindelijke keuze te verantwoorden.

De eerste fase van de brede publiekscommunicatie ging in oktober van start. De vervoerregio laat het brede publiek op digitale wijze kennismaken met de wijzigingen in het mobiliteitslandschap. Hiervoor werden drie verschillende communicatieproducten uitgewerkt : een projectgids, een introductiefilmpje en een online enquête. Vind meer info over de Leuvense vervoerregio hier.

Proximus