Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka Vlaams-Brabant inspireert kmo’s met tweede duurzaamheidsverslag

Voka Vlaams-Brabant inspireert kmo’s met tweede duurzaamheidsverslag

  • 09/06/2020

Elk eigentijds bedrijf denkt na over hoe het duurzaamheid kan implementeren in haar business model. Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant zet kmo’s aan tot aandacht voor duurzaamheid. Ter inspiratie bundelt Voka Vlaams-Brabant voor een tweede maal de eigen initiatieven en die van haar leden in de vorm van een duurzaamheidsverslag. Het verslag biedt een staalkaart van concrete maatregelen in het kader van duurzaam ondernemen.

Na de uitreiking van de miK-Klimaatambassadeur aan het Leuvense Statik, heeft op 23 juni de uitreiking van het VCDO (Voka Charter Duurzaam Ondernemen) plaats. Bedrijven die het charter behalen, werken aan een duurzaam actieplan op maat conform met de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Zelf neemt Voka Vlaams-Brabant ook deel aan het charter.

SDG’s als leidraad

Voka koos er voor aan de slag te gaan met de SDG’s (Sustainable Development Goals) onderverdeeld in de vijf P’s: People, Prosperity, Planet, Peace en Partnership. Door deze aanpak zijn acties gemakkelijker te concretiseren en meetbaar.

“Het zou niet logisch zijn om duurzaamheid te prediken en dit niet zelf na te streven. Daarom nemen we ook zelf deel aan het charter waarbij Voka Mechelen-Kempen optreedt als auditeur”, legt Van Biesbroeck uit. “Met allerlei sensibiliseringsacties leeft het thema ook binnen onze eigen organisatie. Het charter spoort ons aan om jaarlijks de pijnpunten te evalueren, bijvoorbeeld onze koolstofafdruk, en hier werk van te maken. Momenteel motiveren we onze eigen werknemers om de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken en beschikken we enkel nog over elektrische carpoolwagens.” 

Duurzame kennisdeling

Een gebrek aan kennis is vaak een boosdoener of vormt een barrière om aan aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen. Voka wil daarom een doorgeefluik zijn van knowhow en bedrijven ondersteunen bij de verduurzaming van hun beleid. “We willen een rol spelen om duurzaam ondernemen te promoten en indien nodig bedrijven wakker te schudden,” haalt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur Voka Vlaams-Brabant, aan. “We zijn ons ervan bewust dat elk bedrijf winst nastreeft op zowel economisch als maatschappelijk vlak. Dat brengt uitdagingen met zich mee, maar die mag je niet uit de weg gaan. Dit verslag geeft alvast blijk van wat de resultaten kunnen zijn als je deze uitdaging aangaat.” 

Uniek binnen Kamers van Koophandel

Met dit verslag onderscheidt Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant zich van de andere kamers. De Vlaams-Brabantse kamer is de enige die het traditionele jaarverslag heeft vervangen door een duurzaamheidscharter. Voor de organisatie is het echter een logische gevolg na de implementatie van de SDG’s en het onderschrijven van het VCDO. Maar er is ook meer, licht Van Biesbroeck toe: “Eén van de nieuwe waarden die we het afgelopen jaar formuleerden is toonaangevend zijn. Dit verslag past binnen die ambities. We willen een statement maken naar zowel de ander Kamers als onze leden. Hopelijk inspireert het anderen om zelf aan de slag te gaan met duurzaam, maatschappelijk en verantwoord ondernemen.”

Peter Van Biesbrouck wijst ten slotte nog op het belang van een doordacht duurzaamheidsbeleid: “Zonder duurzaamheidsbeleid tel je als onderneming straks niet meer mee voor klanten, leveranciers, personeel en werkzoekenden. De economie van de toekomst is klimaatneutraal, circulair en sociaal inclusief. Aan die transitie willen we stevig bijdragen.” 

Je kan het verslag online raadplegen via deze link.

Contactpersoon

Peter Van Biesbroeck

Algemeen Directeur

Dyls februari2024
Proximus

Artikel uit publicatie