Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka Vlaams-Brabant dringt aan op federale transformatieregering voor de zomer

Voka Vlaams-Brabant dringt aan op federale transformatieregering voor de zomer

  • 28/05/2020

Eén jaar na de verkiezingen zitten we in een crisis zonder weerga: als we nù niet ingrijpen, dan dreigt ook 2021 een economisch gitzwart jaar te worden. “We moeten diepgaand ingrijpen om de economische activiteit sneller op te krikken”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. “Onze ondernemingen hebben dringend een robuuste federale regering nodig met een ambitieus transformatieprogramma, ten laatste over twee maanden. Wachten tot september is geen optie: we moeten nu regeren om onze samenleving en economie weer op de rails te zetten.”

De eerste hulp in deze coronacrisis is toegediend: overheden hebben de noodzakelijke ingegrepen gedaan, en acute faillissementen en ontslagen vermeden door te waken over de liquiditeit van bedrijven. Ze hebben er dus voor gezorgd dat bedrijven en particulieren genoeg geld in kas hadden om onder andere rekeningen en vaste kosten te betalen, zodat ze overeind kunnen blijven. Denk maar aan uitstel van betaling van bepaalde belastingen en bijdragen, het bankenplan, de tijdelijke werkloosheid, de hinder- en compensatiepremie, de achtergestelde leningen van PMV. En dit was nodig, want ruim 80% van de bevraagde Vlaams-Brabantse bedrijven onderving een omzetdaling ten gevolge van het coronavirus in vergelijking met de situatie van voor de crisis.

Crisis sleept langer aan

“Toch zien we nu al dat er veel meer nodig zal zijn voor onze ondernemingen om deze crisis te overleven. Bij velen staat het water aan de lippen. Onze nieuwe enquête toont ook aan dat de crisis lang zal aanslepen en er zeker nog geen licht aan het einde van de tunnel is”, stelt Hans Maertens vast. Voor het tweede kwartaal verwachten Vlaams-Brabantse ondernemingen bijna 40 procent minder omzet te draaien dan voor de crisis. In de tweede helft van het jaar is dat nog altijd een kwart minder dan in dezelfde periode 2019 en ook in 2021 blijft het verwachte omzetverlies groot en een stuk onder het niveau van onder de crisis. Bij 65% van de Vlaams-Brabantse ondernemers komt dit door een gebrek aan vraag.
“De crisis zal veel langer aanslepen dan gedacht. Er zal maar een geleidelijk en traag herstel komen en de ondernemingen zijn ongerust en onzeker. Er zijn dan ook extra maatregelen vereist om de economische activiteit sneller op te krikken”, werpt Hans Maertens op. Corona vraagt een permanente wijziging van onze manier van werken, ondernemen, leren, zorgen, leven én aan politiek doen. Daarnaast zijn er ook nog andere fundamentele maatschappelijke uitdagingen, zoals de vergrijzing en de klimaatverandering, die een nieuwe aanpak vragen. En we moeten meer dan ooit inzetten op digitalisering.

Langetermijnaanpak nodig

 “Daarom moet de politiek naast crisisbeheer op korte termijn nu onmiddellijk schakelen naar de langere termijn”, werpt Hans Maertens op. “Hoe vermijden we bijvoorbeeld dat er vanaf het najaar geleidelijk aan meer bedrijven herstructureren of verdwijnen, met veel jobverlies tot gevolg, omdat hun geld opgeraakt en er niet genoeg nieuwe business is? En hoe vermijden we een nieuwe lockdown bij toekomstige besmettingen? Hoe gaan we onze export vrijwaren en terug op peil brengen? En hoe gaan we om met een dreigende brexit zonder akkoord? ”
Maar we zien hierover veel te weinig initiatief vanwege de politiek tot nu toe. Men is terecht vooral bezig met crisisbeheer op korte termijn. Maar oplossingen en keuzes voor de écht grote uitdagingen van onze maatschappij worden voor zich uit geschoven.

Transformatieregering tegen 21 juli

“Iedereen doet zijn best, maar dit is in deze situatie onvoldoende. We mogen meer verwachten van een federale regering dan een krakkemikkige constructie, die niet meer kan doen dan ad hoc crisisbeheer. Je ziet in recente peilingen ook dat mensen dit aanvoelen: de steun voor de corona-aanpak van de politiek daalt en ook het algemeen ongenoegen tegenover de politiek neemt toe; ook bij de ondernemers”, stelt Hans Maertens vast. 
Men moet nu bruggen bouwen tussen de Franstalige en Vlaamse politieke meerderheden om een krachtige transformatieregering te vormen, die werk maakt van een doorstart van onze economie en de nodige hervormingen doorvoert. Er is op dat vlak geen tijd meer te verliezen. 
Hans Maertens: “Er moet vaart achter zitten, maar ook het programma moet goed zitten, want onze toekomst hangt er meer dan ooit van af. Ten laatste over 2 maanden, tegen 21 juli, zouden we toch mogen verwachten dat de politieke partijen een federale transformatieregering vormen. Die ploeg gaat dan best ook meteen aan de slag om ons land naar nieuw, veilig vaarwater te brengen. De onderhandelingen over een nieuwe regering over de zomer tillen en wachten tot september is geen optie. Het heeft tergend lang genoeg geduurd en er moet nu onderhandeld en gehandeld worden.”
Naar een nieuw pact voor onze samenleving
Maar meer nog dan de timing, is het project dat zij uittekent van belang. “We roepen als Voka echt op dat de nieuwe federale regering een transformatieregering wordt:  een ploeg met een goed afgelijnd en cruciaal transformatieproject, die dat aanpakt zoals een bedrijf dat zou doen - het transformatieproject opmaken, steun daarvoor zoeken bij de burgers en bedrijven, er een timing op kleven en afspraken maken over te bereiken resultaten”, zegt Hans Maertens.

De transformaties moeten snel en grondig doorgevoerd worden en dit vraagt een coherent beleid tussen het federaal en regionaal niveau. Daarom moet de nieuwe federale transformatieregering minstens de partijen omvatten uit de Vlaamse en Waalse coalities. Zo verenigen we de grootste politieke krachten in ons land om tot een nieuw pact te komen dat onze samenleving transformeert.
 

Contactpersoon

Peter Van Biesbroeck

Algemeen Directeur

Proximus