Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka Vlaams-Brabant betreurt imagoschade door nationale staking

Voka Vlaams-Brabant betreurt imagoschade door nationale staking

  • 13/02/2019

Uit een interne enquête onder de Voka-leden blijkt dat de ondernemingen heel wat hinder ondervinden door de staking. Ze geven onder meer aan problemen te ervaren qua bereikbaarheid van klanten of leveranciers, en stellen vast dat de eigen werknemers te laat aankomen op het werk. Grote bedrijven spreken van een verminderde of zelfs stopgezette productie.

Hinder

Voka Vlaams-Brabant had een meldpunt in werking gesteld waarop haar leden hinder omwille van de staking konden melden. Zowel logistieke als industriële bedrijven ondervinden grote hinder van de staking. Er kwamen onder andere meldingen binnen van blokkades aan de bedrijventerreinen Cargovil en Brucargo.
Daarenboven heeft Voka vanochtend haar leden online bevraagd over de hinder die ze ondervonden door de staking. “Maar liefst 1 op 5 van de ondervraagde Vlaams-Brabantse ondernemingen gaf aan met een verminderde dienstverlening of productie te worden geconfronteerd. Bij 8% van de ondervraagde ondernemingen is de productie zelfs stilgelegd”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

tabel 2
Tabel 1: "Welke gevolgen ondervindt jouw onderneming door de vakbondsacties?"

Zo’n 28% van de ondervraagde ondernemingen ondervindt problemen met de bereikbaarheid van klanten of leveranciers.

Om de eventuele hinder van de vakbondsacties preventief op te vangen heeft 28% van de respondenten thuiswerk toegestaan voor de werknemers, en nog eens 18% heeft hen laten werken vanop een andere bedrijfslocatie.

tabel 1
Tabel 2: "Welke preventieve maatregelen heb je genomen n.a.v. de vakbondsacties?"

Brussels Airport

Ook het openbaar vervoer lijdt zwaar onder de stakingsactie. Dinsdagavond 22.00 uur werd het Belgisch luchtruim voor 24 uur gesloten omwille van de staking van de luchtverkeersleiders. Als gevolg daarvan heeft Brussels Airport alle passagiers- en vrachtvluchten moeten annuleren. Naast de hinder voor tienduizenden passagiers, zorgt het lamleggen van de luchthaven voor grote economische schade.

Voka Vlaams-Brabant betreurt bovendien de imagoschade die ons land in het algemeen en de nationale luchthaven in het bijzonder hierdoor oplopen, en waarschuwt voor de mogelijke negatieve gevolgen voor onze regio. Met 20.000 directe en 40.000 indirecte jobs is de nationale luchthaven een cruciale bron van werkgelegenheid in Vlaams-Brabant en Brussel, en speelt ze bovendien een voortrekkersrol in het internationaal en economisch aantrekkelijk karakter van onze regio. “De reputatieschade die we vandaag oplopen vormt een bedreiging voor de verdere groei van de economie in onze regio", aldus Peter Van Biesbroeck.

“De vakbonden schieten zichzelf in de voet. Hierdoor gaat er welvaart verloren, is er geen akkoord over een loonsverhoging van 4,6 procent en worden de laagste uitkeringen niet aangepast. Een akkoord vind je niet op straat, maar rond de tafel”, zegt Peter Van Biesbroeck.

Voka wil de werknemers die wél aan het werk gingen expliciet bedanken om ondanks de oproep en polemiek toch te komen werken of een alternatief te hebben gezocht. Een aantal onder hen kon het werk toch bereiken dankzij de minimale dienstverlening bij het spoor. “De minimale dienstverlening is een doeltreffend middel om zo het recht op werken te garanderen. We dringen er als Voka op aan dat er ook een minimale dienstverlening zou komen bij de luchtverkeersleiders zodat ons luchtruim geen 24 uur hermetisch afgesloten is”, aldus nog Voka.

Voor meer info kan je terecht bij:

Robin Goossens Woordvoerder – Adviseur Belangenbehartiging
+32 477 40 36 46
robin.goossens@voka.be

Proximus