Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka verheugd over opstart duaal leren in hoger en volwassenenonderwijs

Voka verheugd over opstart duaal leren in hoger en volwassenenonderwijs

  • 24/05/2019

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is opgetogen met de startnota van Vlaams ministers Hilde Crevits en Philippe Muyters voor duaal leren in het hoger en volwassenenonderwijs. “Wij zijn altijd pleitbezorgers van het duaal leren geweest. Voor ons is deze nieuwe start een logische stap na het duaal leren in het secundair onderwijs, waar wij destijds ook één van de initiatiefnemers waren. Nu zetten we opnieuw onze schouders onder dit project en zijn we zelf trekker van een proefproject met Vives, PXL, HoGent en Thomas More”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. Voka schuift ook een apart Agentschap Duaal Leren naar voor waar zowel de onderwijs- als arbeidspartners in vertegenwoordigd zijn, als antwoord op de vraag naar een gestructureerde en veralgemeende aanpak vanuit de overheid.

Met de proefprojecten voor duaal leren in het hoger en volwassenenonderwijs wordt een nieuwe, belangrijke stap gezet. Voka is steeds een voorstander en drijvende kracht geweest om het duaal leren ingang te doen vinden in het Vlaams onderwijs. Het is immers een belangrijk middel om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, zeker gezien de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt. “Eind 2017 organiseerden we met enkele partners al een event om de beleidsmakers te overtuigen van duaal leren in het hoger onderwijs; duidelijk met succes”, vindt Hans Maertens.

De goede samenwerking met de verschillende stakeholders in het Vlaams partnerschap werpt haar vruchten af, want die werking wordt ook meegenomen in de startnota voor het hoger en volwassenenonderwijs die vandaag door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. “Samen met werkgevers, vakbonden en onderwijsorganisaties vorm geven aan duaal leren, is een absolute must. Dit werkte zeer goed voor het duaal leren in het secundair onderwijs, dus dat moet zeker behouden worden voor het hoger en volwassenenonderwijs.”

Voka gaat zelfs nog een stapje verder en pleit voor een Agentschap Duaal Leren. Dat moet duaal leren echt op de kaart zetten op alle onderwijsniveaus en het aanspreekpunt zijn voor ondernemingen en scholen. De stakeholders uit het Vlaams partnerschap en de sectorale partnerschappen, krijgen dan ook hun rol daarin. “De huidige werking van Syntra Vlaanderen in verband met duaal leren en de partnerschappen worden best ondergebracht in een nieuw Agentschap Duaal Leren dat het duaal leren op alle onderwijsniveaus coördineert en intensifieert”, zegt Hans Maertens.

Handen uit de mouwen

Voka is zelf ook trekker van een van de 15 proefprojecten die volgend academiejaar in Vlaanderen van start gaan, met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Daarmee toont de werkgeversorganisatie aan dat ze gelooft in het concept en ook zelf een actieve rol wil spelen. “Voor ons is deze startnota een goede basis om projecten op te zetten, zodat we de werking in de volgende legislatuur kunnen vervolledigen.”

Contactpersoon

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel