Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka tevreden over nieuwe Vlaamse regeling economische migratie

Voka tevreden over nieuwe Vlaamse regeling economische migratie

  • 07/12/2018

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is tevreden met de nieuwe regels over economische migratie die de Vlaamse regering vandaag goedkeurde. Enerzijds worden de mogelijkheden voor economische migratie uitgebreid, anderzijds worden de administratieve procedures vereenvoudigd. “Onze bedrijven, die steeds moeilijker geschikt personeel vinden, kunnen zo vacatures voor hooggeschoolden en knelpuntberoepen invullen met buitenlands talent. Dat moet de krapte op de arbeidsmarkt voor een deel oplossen”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

In steeds meer bedrijven blijven de vacatures steeds langer opePaspoortnstaan. Werkzoekenden en inactieven integreren en activeren, blijft nodig. Maar ook dat zal niet volstaan om onze beroepsactieve bevolking op peil te houden. Daarom moeten we ook inzetten op economische migratie en actief talent van buiten de EU naar hier halen. Een goed uitgebouwd economisch migratiebeleid is cruciaal voor een kleine, open economie als Vlaanderen. “We zijn tevreden dat de Vlaamse regering op initiatief van minister Muyters economische migratie stimuleert, zodat we de nood aan mensen met de juiste kennis en ervaring kunnen verlichten bij onze bedrijven”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Knelpuntberoepen eindelijk invullen

Het wordt voor de bedrijven eindelijk mogelijk om voor bepaalde knelpuntberoepen middengeschoolde arbeidskrachten aan te trekken. Deze technische knelpuntberoepen hebben geen individueel arbeidsmarktonderzoek meer nodig en kunnen dus sneller aan de slag. Voka is ook tevreden dat de lijst van een 20-tal knelpuntberoepen, zoals onderhoudsmecanicien, elektrotechnisch installateur of kraanbestuurder, om de twee jaar bijgewerkt wordt. Dat maakt het mogelijk om snel in te spelen op de noden van onze arbeidsmarkt. Ook jonge hooggeschoolden en verpleegkundigen uit niet-EU-landen zullen gemakkelijker toegelaten worden op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Minder administratieve rompslomp

In het nieuwe besluit van de Vlaamse regering worden bovendien de administratieve procedures vereenvoudigd. Nu hebben arbeidskrachten van buiten de EU twee kaarten nodig: een arbeidskaart, afgeleverd door de Vlaamse administratie, en een verblijfskaart door de federale Dienst Vreemdelingenzaken. Vanaf 1 januari moet er slechts één “single permit” aangevraagd worden, een unieke vergunning die zowel de arbeidskaart als de verblijfskaart inhoudt. Voor de hooggeschoolden wordt de maximale duurtijd van de toelating tot arbeid bovendien verlengd van 1 jaar tot 3 jaar. “Dat maakt dat buitenlandse talenten en de bedrijven zich meer kunnen richten op hun werk en minder op hun administratie”, vindt Hans Maertens.

Goede afstemming noodzakelijk

Voka plaatst wel een kritische kanttekening bij de administratieve vereenvoudiging. “Deze regeling vraagt een intensieve samenwerking tussen de federale en Vlaamse overheden. We vragen snelle doorlooptijden voor de behandeling van dossiers en een goede samenwerking tussen de Vlaamse en federale administraties. Om het juiste talent aan te trekken, moet niet alleen het regelgevend kader goed zitten, maar eveneens de toepassing in de praktijk.”

Kasper Demol - Woordvoerder Voka - 0472 58 63 76 – kasper.demol@voka.be
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant