Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka tevreden met uitbreiding Duaal Leren

Voka tevreden met uitbreiding Duaal Leren

  • 27/01/2017

Vandaag keurde de Vlaamse regering de uitbreiding goed voor het aantal studierichtingen in het systeem van duaal leren (deels leren op school deels binnen een onderneming). In totaal worden er 19 studierichtingen toegevoegd aan de 7 die vandaag reeds bestaan. Voka is tevreden met deze uitbreiding: “Dit geeft een sterke boost aan het systeem. Meer leerlingen zullen de weg vinden naar duaal leren.” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Sinds dit schooljaar is het vernieuwd duaal leren van start gegaan. Leerlingen kunnen momenteel in 7 studierichtingen deels op school en op de werkvloer leren. Toch blijft het aantal leerlingen gering. Omdat het systeem pas eind vorig schooljaar echt vorm kreeg, waren veel leerlingen en ouders nog niet op de hoogte van de kracht van het nieuwe duaal leren.

De Vlaamse regering keurde vandaag een uitbreiding goed van de studierichtingen. In totaal zullen 19 studierichtingen worden toegevoegd aan de 7 die vandaag reeds beslist zijn. Daarbinnen is er bijzondere aandacht voor industriële, technische en bouwgerelateerde richtingen. Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, is tevreden met de beslissing: “De voortschrijdende digitalisering en technologisering dringt door in alle beroepen maar vraagt ook om juiste skills en competenties en daar wringt stilaan het schoentje. Het gaat om beroepen en functies waar er krapte is op de arbeidsmarkt. Vaak hebben ze te kampen met een minder aantrekkelijk imago. Via een doorgedreven leren op de vloeren, komen jongeren in aanraking met actuele infrastructuur en apparatuur en worden ze uitgedaagd op actuele problemen.”

De uitbreiding behelst overigens niet enkel een uitbreiding op vlak van het aantal richtingen, maar moet ook meer scholen en dus meer leerlingen over de streep trekken in de bestaande duale richtingen. Voka steekt alvast de hand uit om op het terrein nog meer ondernemingen open te stellen voor de leerlingen bovenop de vandaag ruim 5.000 erkende ondernemingen. Dat bewijst volgens Hans Maertens dat de arbeidsmarkt hierop wacht: “Samen met de hervorming van het onderwijs, dat terecht aandacht schenkt aan STEM, is de uitbreiding van het duaal leren een enorme stap vooruit in een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.”
 

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD