Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka tevreden dat IPA wettelijke loonnorm respecteert, sociale onrust mag nu stoppen

Voka tevreden dat IPA wettelijke loonnorm respecteert, sociale onrust mag nu stoppen

  • 26/02/2019

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, heeft kennis genomen van het Interprofessioneel Akkoord (IPA) dat dinsdagochtend gesloten werd in de Groep van 10. Voka is alvast tevreden dat het akkoord de wettelijke loonnorm respecteert zodat de concurrentiekracht ten opzichte van onze buurlanden niet verder aangetast wordt. Voka betreurt wel dat er blijkbaar met de vakbonden geen ernstig debat gevoerd kan worden over de eindeloopproblematiek. “Nochtans is een fundamentele discussie noodzakelijk, want we werken veel minder dan in onze buurlanden”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. 

Voka stelt vast dat er in het IPA een marge van 1,1 procent vastgelegd wordt voor loonsverhogingen de komende 2 jaar en dit bovenop de indexaanpassingen. Voka is tevreden dat de loonnormwet gerespecteerd wordt. Het minimumloon wordt eveneens licht verhoogd. Voka vindt dit echter een symbolische maatregel die voor de betrokken medewerkers nauwelijks iets opbrengt. “We pleiten eerder voor andere oplossingen, zoals de Vlaamse Jobstimulans waarbij door lastenverlagingen 100 euro netto per maand aan de medewerkers met lage lonen gegeven wordt.” Voka is alvast ook tevreden dat het aantal overuren opgetrokken wordt van 100 uren naar 120 uren om onze ondernemingen toe te laten een beetje flexibeler te kunnen werken, maar er is meer nodig. Voka onderschrijft ook de maatregel om de forfaitaire tussenkomst in het abonnement voor trein, tram en bus te verhogen en zo het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren.

Voka betreurt evenwel dat het blijkbaar onmogelijk is om met de vakbonden een fundamenteel debat te voeren over de eindeloopbaan. De bonden koppelen het behoud van systemen van SWT en landingsbanen telkens aan het al dan niet opblazen van het sociaal overleg. “Het is bijzonder jammer dat er in dit land geen grondige discussie gevoerd kan worden met de vakbonden over langer werken. Dit was al zo met de definitie van de zware beroepen; nu is dat opnieuw zo met de eindeloopbaan.” Ongeacht het akkoord dat nu gesloten werd om de sociale vrede de komende 2 jaar te garanderen en onze bedrijven de nodige zekerheid te geven, blijven de werkgevers wel vragende partij om langer te werken. “Wij blijven langer werken op tafel leggen. Alleen op die manier kunnen we de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken en de kost van de vergrijzing betalen”, aldus nog Hans Maertens.

Voka rekent er ten slotte op dat de vakbonden stoppen met sociale onrust te organiseren; dit IPA vormt immers een evenwichtig kader tussen de eisen van de werkgevers en van de werknemers.

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez