Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka-studie: Bedrijven betalen te veel voor inefficiënte overheid

Voka-studie: Bedrijven betalen te veel voor inefficiënte overheid

  • 26/04/2019

Uit een studie van Voka, gepubliceerd in de jongste Voka Paper 'Ondernemingen stutten de welvaartsstaat', blijkt dat ondernemingen veruit de belangrijkste vorm zijn van welvaartsgroei. Ze staan in voor 60% van de waardecreatie in ons land. Maar het grootste gedeelte daarvan (42%) gaat naar de overheid, 36% naar lonen van medewerkers. 20% naar de financiers. Opvallend is dat het loonaandeel over 20 jaar tijd stabiel is gebleven. “Werknemers krijgen dus nog steeds een even groot deel van de koek. Het grootste deel gaat echter naar de overheid, die daarmee spijtig genoeg niet efficiënt omspringt. We krijgen te weinig waar voor ons geld. Terwijl vanuit politieke hoek vaak klinkt dat we meer geld moeten uitgeven voor onderwijs, zorg, mobiliteit en dergelijke, blijkt dat we vooral efficiënter moeten omspringen met het hoge overheidsbeslag in ons land”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Bedrijven betalen te veel

De nieuwste Voka-studie analyseerde wie welk deel van de koek krijgt op basis van de jaarrekeningen van bedrijven. De conclusies ontkrachten enkele hardnekkige mythes over de bedrijven en hun verdeling van de toegevoegde waarde die ze creëren. Tijdens het Voka-debat over de overheid van de toekomst, roept Voka dan ook op tot meer efficiëntie. “De fiscale druk in ons land is de op twee na hoogste in Europa. Ook qua uitgaven geven slechts drie landen in Europa meer uit dan België. Maar qua kwaliteit doen we het ondermaats met een 16e plaats. Niet meer geld maar meer efficiëntie is hét antwoord op de vele uitdagingen waar we voor staan”, zegt Hans Maertens.

5 miljard meer

Uit de Voka-studie blijkt dat ondernemingen 5 miljard meer afdragen aan de overheid dan in vergelijkbare landen als Nederland, Duitsland of Oostenrijk. Dat ontkracht ook een andere mythe; dat bedrijven geen belastingen betalen in ons land. “Ondernemingen staan elk jaar gemiddeld ruim 42 procent van hun netto toegevoegde waarde af aan de overheid, die daarmee dan goederen en diensten financiert waar we allemaal van genieten zoals onderwijs en gezondheidszorg. Aangezien de bedrijven goed zijn voor ruim 60% van de totale bruto toegevoegde waarde in ons land, zijn de bedrijven de grootste motor van welvaart in ons land”, zegt Hans Maertens.

Loonaandeel stabiel

Voor een doornsee-onderneming lag het aandeel in de toegevoegde winst in 2017 niet hoger dan in 2010. Bedrijven boeken dus geen excessieve winsten. Ook de stelling dat werknemers een steeds kleiner deel van de koek krijgen ten koste van de aandeelhouders, kan op de schop. “Het aandeel van de lonen in de netto toegevoegde waarde ligt bijna drie keer zo hoog als het aandeel van de financiers. Dat aandeel is in België sinds het begin van dit decennium al bij al vrij stabiel gebleven.”

Niet meer, maar anders

In de aanloop naar het Voka-debat over de overheid van de toekomst, schuift Voka een aantal oplossingen naar voor om het belastinggeld efficiënter aan te wenden. “Het gaat daarbij niet om besparen, wel om hervormen. Niet om meer geld of minder geld, maar wel om meer efficiëntie in de zorg, in het onderwijs in de mobiliteit. Want we willen op sommige vlakken net meer investeringen. Dat geld kan gehaald worden door efficiënter om te springen met de middelen die er zijn. In de zorg wordt nu bijvoorbeeld 1 euro op vijf verspild”, aldus Hans Maertens.

Staatshervorming

Op vlak van staatshervorming heeft Voka ook een duidelijke boodschap. “Een staatshervorming is voor ons geen doel op zich. Wij geloven dat elke regio en ons land haar volle potentieel moet benutten en moet samenwerken. Maar als onze ondernemingen in Vlaanderen schade dreigen te ondervinden door het uitblijven van veranderingen in andere delen van het land, is een staatshervorming voor ons wél een oplossing. Een staatshervorming is in dat opzicht slechts een middel voor het echte doel: een sterk en efficiënt sociaaleconomisch beleid. Ze moet de efficiëntie verhogen, niet de transfers.”

Lees de volledige studie hier.

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd