Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka steunt Zaventem in reconversieplannen Keiberg

Voka steunt Zaventem in reconversieplannen Keiberg

  • 13/04/2017

De reconversieplannen van de gemeente Zaventem voor het bedrijventerrein Keiberg kunnen op goedkeuring rekenen van ondernemersorganisatie Voka Vlaams-Brabant. “We zijn zeer tevreden dat bedrijvigheid een plaats behoudt in onze provincie en dat men niet kiest voor woningbouw of retail. Er zijn nog maar weinig beschikbare bedrijventerreinen in onze provincie, dus we steunen het plan om hier logistiek gebonden industrie uit te bouwen”, zegt algemeen directeur Peter Van Biesbroeck.

De gemeente Zaventem wil de leegstand op het bedrijventerrein Keiberg tegengaan en maakt daarvoor een nieuw RUP op. De gemeente ziet vooral een toekomst voor logistieke functies, wat de steun krijgt van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. “Er is nood aan bedrijventerreinen in onze provincie en vaak zien we dat goed gelegen gronden niet gebruikt worden voor industrie”, zegt algemeen directeur Peter Van Biesbroeck. “Kijk maar naar het reconversiegebied in Machelen en Vilvoorde, waar op de industriegronden van weleer appartementen en winkels verschijnen. De bedrijvigheid komt daardoor in het gedrang.”

Mobiliteit blijft pijnpunt

De leegstand komt volgens Voka grotendeels door de penibele mobiliteitssituatie in en rond Zaventem. “We zien dat bedrijven wegtrekken uit Brussel en de Vlaamse rand omdat de bereikbaarheid achteruitgaat. Nochtans zijn deze gronden ideaal gelegen, vlak bij de Brusselse ring”, zegt Peter Van Biesbroeck. “Maar zolang men daar meer stilstaat dan vooruitgaat, blijft de aantrekkingskracht laag. Door logistieke industrie hier een plaats te geven, wordt dit voor een deel opgevangen. De verkeersbewegingen zijn beter gespreid doorheen de dag en er is ruimte, vlakbij een van de belangrijkste verkeersaders van ons land. We steunen dit idee vanuit Voka Vlaams-Brabant volop en zijn bereid mee na te denken hoe we dit verder kunnen invullen”, aldus Van Biesbroeck.
 

Contactpersoon

Er zijn nog maar weinig beschikbare bedrijventerreinen in onze provincie, dus we steunen het plan om hier logistiek gebonden industrie uit te bouwen.

Proximus