Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka roept op tot realisme en pragmatisme in toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het VK

Voka roept op tot realisme en pragmatisme in toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het VK

  • 21/03/2018

Vandaag nemen de Europese leiders richtlijnen aan voor de toekomstige relatie van de EU met het VK nadat afgelopen maandag de onderhandelaars een langverwacht akkoord over de transitieperiode bereikten. Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, is voorzichtig positief over het akkoord omtrent de transitieperiode en roept op tot realisme en pragmatisme tijdens de cruciale onderhandelingen over de toekomstige EU-VK relatie.

Voka is voorzichtig positief over het transitieperiode-akkoord die dBrexit handelsrelatiee EU en het VK hebben kunnen afsluiten afgelopen maandag en dat goedgekeurd zal worden door de Europese leiders vrijdag. “Dit akkoord zal op korte termijn veel onzekerheid wegnemen, tot grote opluchting van heel wat ondernemers”, stelt Maertens. “Tijdens deze zogenaamde status quo transitieperiode blijft het VK immers in zowel de Douane Unie als de Eenheidsmarkt, wat in de praktijk betekent dat er quasi niets verandert voor bedrijven die zaken doen met het VK tot 1 januari 2021.”

Voka waarschuwt echter: “Dit akkoord mag dan wel een broodnodige doorbraak geweest zijn, de kwestie rond de Ierse grens hangt als een zwaard van Damocles boven de brexit-onderhandelingen.” Er is immers geen akkoord zolang er niet over alles een akkoord bereikt wordt. “Als er geen akkoord bereikt wordt over de Ierse grens in de komende maanden, stevenen we dus mogelijks toch nog af op een harde brexit. Dit moet te allen prijze vermeden worden.”

Het verlengen van de transitieperiode mag bovendien zeker niet uitgesloten worden. “Als je weet dat onderhandelingen voor een handelsverdrag gemakkelijk meer dan 5 jaar in beslag nemen, is het maar de vraag of 21 maanden voldoende zullen zijn om een akkoord met de nodige dosis ambitie te kunnen uitwerken én te ratificeren”, verduidelijkt de gedelegeerd bestuurder van Voka. “We mogen daarenboven niet vergeten dat de transitieperiode vooral bedoeld is om bedrijven de tijd te geven zich aan te passen aan de nieuwe handelsrelatie en niet om de nieuwe relatie uit te werken.”

Het akkoord omtrent de transitieperiode is echter ook van belang omdat de brexit-onderhandelingen nu eindelijk kunnen overgaan tot wat er echt van belang is voor ondernemers: de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het VK. “Op dat vlak is er nog veel werk aan de winkel”, stelt Maertens. “Tot op vandaag houdt het VK nog te veel vast aan onrealistische scenario’s die niet enkel onwerkbaar zijn, maar zelfs zouden kunnen leiden tot oneerlijke concurrentie voor onze bedrijven.” Het idee om een parallel douaneregime in het VK op te richten is daar een goed voorbeeld van.

Vlaamse bedrijven exporteren echter nog steeds meer dan 27 miljard euro naar het VK, wat neerkomt op net geen 10% van de totale Vlaamse export. Volgens studies staan er 28.000 Vlaamse jobs op de helling in het geval van een harde brexit. Dat mag niet verwonderen: een dergelijke kapitaalkrachtige markt die zo dichtbij ligt, vervang je niet zomaar.

“Wij begrijpen de doelstelling van de EU om de integriteit van de Eenheidsmarkt te beschermen. Dit is immers ook belangrijk voor de Vlaamse economie: de EU27 zonder het VK neemt nog steeds meer dan 60% van de totale Vlaamse export voor haar rekening. Maar de EU moet zich ook pragmatisch opstellen om de handel zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dit zal voor onze bedrijven vooral van belang zijn op vlak van douaneregelingen”, laat de Voka gedelegeerd bestuurder nog optekenen.

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 15 99

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD