Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • Voka roept iedereen op om zuiniger om te springen met water

Voka roept iedereen op om zuiniger om te springen met water

 • 19/08/2022

Voka roept iedereen op om zuinig om te springen met water. Ook onze bedrijven moeten er alles aan doen om extra waterbesparende maatregelen in te voeren. Alleen zo kunnen we samen harde maatregelen zoals een algemeen captatieverbod voorkomen. Ontdek hier 8 concrete tips om water te besparen in een bedrijfscontext.

Het is al veel te lang te droog in Vlaanderen. We evenaren het historisch neerslagtekort van 1976 en dit laat zich voelen in de lage waterstanden. Op basis van het afwegingskader droogte zijn al een aantal maatregelen genomen voor onder meer natuur, landbouw, scheep- en pleziervaart.

De droogtecommissie van 25 augustus heeft beslist om nog geen captatieverbod voor de industrie in te voeren. Voka wil er alles aan doen om dat ook zo te houden. De negatieve gevolgen van een algemeen captatieverbod zouden groot zijn.

Als we de komende weken samen zuinig omgaan met water door een aantal waterbesparende maatregelen te nemen, dan zal dit meteen op korte termijn een positieve impact hebben op de waterstanden.

8 tips om water te besparen

 1. Vermijd niet-essentieel waterverbruik zoals het beregenen van de bedrijventuin of het wassen van de transportvloot. Probeer zoveel mogelijk het niet-essentieel verbruik te stoppen.
   
 2. Verminder de frequentie van het reinigen van toestellen of vloeren. Ga bijvoorbeeld van een frequentie van om de dag naar een frequentie van om de twee dagen.
   
 3. Als kranen niet automatisch geregeld zijn, beheer ze dan zo optimaal mogelijk door ze op het juiste moment dicht te draaien.
   
 4. Voer controle uit op de waterdruk. Een niet optimale waterdruk kan leiden tot meer waterverspilling.
   
 5. Kalibreer en stel je apparatuur zo af dat het waterverbruik geminimaliseerd wordt. Kijk hierbij ook naar de optimalisatie van energie en stoomverbruik.
   
 6. Communiceer naar en sensibiliseer werknemers om zuinig om te gaan met water en moedig hen aan om verbetervoorstellen in te dienen. 
   
 7. Zorg ervoor dat je regenwater maximaal kan bijhouden en gebruik het voor laagwaardige toepassingen.
   
 8. Vermijd zoveel mogelijk verdamping door waterbassins of toestellen die water gebruiken, maximaal af te dekken.

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om te blijven investeren in duurzaam watergebruik. Tips hiervoor vind je hier.

 

Contactpersoon

Katelijne Haspeslagh

Adviseur milieu & klimaat

AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - dieteren
LI - RECORE
Proximus