Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka roept federale regering op regeringscrisis op te lossen

Voka roept federale regering op regeringscrisis op te lossen

  • 04/12/2018

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, roept de politieke partijen op om de regeringscrisis snel op te lossen en de val van de regering alsnog te vermijden. Voka vraagt de regering om in haar belangenafweging het noodzakelijke sociaaleconomische werk dat nog op de plank ligt, te laten primeren.

Charles Michel
Charles Michel ©shutterstock.com

De regeringscrisis beheerst de Wetstraat, maar heel wat sociaaleconomische dossiers moeten nog afgewerkt te worden. “Denk bijvoorbeeld aan de Arbeidsdeal die zo snel mogelijk integraal moet worden goedgekeurd, zodat nog meer mensen aan het werk kunnen geraken. We wachten ook nog op een hervorming van de zware beroepen, die moet garanderen dat meer mensen langer aan het werk blijven in plaats van zo snel mogelijk het pensioen op te zoeken. In het licht van de komende onderhandelingen over loon- en arbeidsvoorwaarden is het belangrijk dat er sociale rust heerst”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Verder riskeren we nog altijd een stroomtekort als het kwik zakt in januari en februari. De federale regering moet daarover zeer waakzaam blijven en de nodige initiatieven nemen zodat het licht niet uitgaat. “Er is ook snel duidelijkheid nodig over de uitvoering van het Energiepact, opdat de nodige investeringen voor de energietransitie op gang kunnen komen. We kunnen het ons als ontwikkeld land toch niet permitteren dat we het risico lopen op energieprijzen die de pan uit swingen, stroomtekorten of black-outs?”, aldus Hans Maertens.

Daarnaast heeft de Europese Commissie aangegeven dat de toestand van onze overheidsfinanciën de voorbije jaren weliswaar verbeterde, maar nog altijd niet structureel onder controle is. Om haar begrotingswerk niet ongedaan te laten worden, moet de federale regering nog ingrijpen komend voorjaar. Het heeft immers geen zin om de begrotingsuitdagingen door te schuiven naar de volgende legislatuur.

Ten slotte kan er in het voorjaar van 2019 grote onzekerheid rijzen over onze export naar het VK als er geen brexit-deal komt. In dat geval moet dat de federale regering snel de nodige maatregelen kunnen nemen om de handel over het Kanaal vlot te laten verlopen.

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant