Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka Rentree “Onderwijs en arbeidsmarkt moeten beter samenwerken”

Voka Rentree “Onderwijs en arbeidsmarkt moeten beter samenwerken”

  • 11/09/2017

Tijdens de Voka Rentree riep Voka voorzitter Paul Kumpen de Vlaamse Regering op om werk te maken van sterke bruggen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Voka stelde hiervoor een plan met onderwijsprioriteiten op. Om dit te realiseren zal de regering daadkracht moeten tonen “De ministers moeten snel werk maken van de hervorming van het secundair onderwijs, het duaal leren, en de nieuwe eindtermen. Geen getalm, gekibbel of oeverloos overleg maar beslissings- en daadkracht.” aldus Paul Kumpen.

Met de Rentree trapt Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, traditioneel het nieuwe politiek-economische jaar af. In zijn toespraak keek Paul Kumpen vooruit op de belangrijkste uitdagingen voor de Vlaamse Regering van dit jaar. Vooral de arbeidsmarkt en de mobiliteit vormen een probleem. “Na de zomer blijft onze Vlaamse economie het goed, zeer goed doen. We horen onze bedrijven slechts klagen over twee zaken: het gebrek aan goede en geschoolde arbeidsmarkten en de mobiliteit.”

Dit jaar stond het evenement volledig in het teken van de uitdagingen van ons onderwijs. Vokavoorzitter Paul Kumpen overhandigde vijf doelstellingen aan Minister-President Geert Bourgeois om ons onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen.

  1. Dynamische inhoud: Curricula en eindtermen moeten veel sneller aangepast kunnen worden om in te spelen op digitale, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Behalve de technische kennis worden digitale, probleemoplossende en interpersoonlijke competenties steeds belangrijker.
  2. Innovatieve scholen: Niet alleen de inhoud moet voortdurend aangepast worden, maar ook de manier waarop de leerstof wordt aangeleerd: binnenklasdifferentiatie, flexibele leerwegen, blended learning, interdisciplinair werken, leren op afstand, digitalisering,… Scholen moeten voor Voka lerende organisaties worden met een sterke cultuur van experimenteren, diversiteit en innovatie. Ze moeten niet altijd wachten op hervormingen die op beleidsniveau worden uitgewerkt, ze kunnen nu al gebruik maken van de mogelijkheden binnen de bestaande regelgeving.
  3. Duaal leren: De combinatie van schools en werkend leren wordt al decennia lang met succes toegepast in landen als Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk. Duaal leren moet de norm worden in het secundair onderwijs, niet de uitzondering. Want dit werkt zowel in studierichtingen die rechtstreeks naar de arbeidsmarkt leiden als in studierichtingen die voorbereiden op het hoger onderwijs. Voka wil ook graag dat andere vormen van werkplekleren worden versterkt: stages, opdrachten, mini-ondernemingen…
  4. Sterke leerkrachten en directeurs: Er is vandaag al een tekort aan jonge leerkrachten. En het blijft wachten op de hervorming van de lerarenopleiding en het lerarenloopbaanpact, met als belangrijke elementen de afschaffing van de vlakke loopbaan, aanvangsbegeleiding voor jonge leraren, incentives voor zij-instromers met ervaring uit de private sector en een flexibele verloning.
  5. Een doeltreffend onderwijslandschap: Vandaag krijgen hogescholen bijvoorbeeld meer geld voor leerlingen die verpleegkunde of sociaal werk studeren dan voor leerlingen in economische of technische richtingen. Een ander, goed uitgewerkt financieringsmodel kan zorgen voor een rationalisatie van de opleidingen en de focus leggen op wat echt nodig is voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

De Voka voorzitter riep tot slot op om het gekibbel over ons onderwijs te stoppen: “De voorbije weken en dagen is het onderwijs niet uit de media weg te slaan; vaak met het nodige gekibbel en discussie. Maar dit brengt ons niet vooruit. We moeten daarentegen bruggen bouwen tussen iedereen die het goed meent met ons onderwijs.” aldus nog Paul Kumpen.
 

Voor meer informatie:
Tom Demeyer
Woordvoerder Voka
+32 472 84 15 99
tom.demeyer@voka.be

 

Download de toespraak van Paul Kumpen.

Download de vijf pijlers in pdf formaat

Download de presentatie van Dirk Van Damme "Kennisregio Vlaanderen: sterktes en uitdagingen in internationaal perspectief" of lees zijn standpunt in de Voka Tribune van September.

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd