Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka Rentree 2019: Vraag om doortastende maatregelen

Voka Rentree 2019: Vraag om doortastende maatregelen

  • 10/09/2019

Op de Voka Rentree riep Voka-voorzitter Wouter De Geest onze politici op tot doortastende maatregelen. “Want door de oplopende overheidstekorten en de verslechterende conjunctuur, evolueren we naar alarmcode rood“, waarschuwde hij. De Geest benadrukte ook de bereidheid van ondernemingen om zich achter een wervend politiek project met de nodige hervormingen te scharen.

Meer dan 300 ondernemers en politici verzamelden op 9 september bij ING op de Brusselse Marnixlaan voor de jaarlijkse Rentree, dé start van het nieuwe politiek-economisch jaar. “Eigenlijk had dit geen rentrée maar een entrée moeten zijn. Maar de rentrée is geen entrée … geen nieuwe Vlaamse regering, geen nieuwe Vlaamse minister-president”, merkte Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, op. “Laat me dan stellen dat dit een, in slecht Frans, ‘rencontrée’ is, waar we elkaar - ondernemers, middenveld, politici - ontmoeten om de stand van het land te bespreken.”

Er is zo weinig politiek leiderschap. Dat mis ik ontzettend.

Isabel Albers, redactiedirecteur De Tijd/L’Echo

Die stand van het land werd vervolgens in een debat met politicoloog Carl Devos (UGent), redactiedirecteur Isabel Albers (De Tijd/L’Echo) en hoofdeconoom Bart Van Craeynest (Voka) onder de loep genomen. Dat leverde een weinig rooskleurig plaatje op.

Wél een heel positieve noot kwam er vervolgens van 5 toekomstmakers, jonge ondernemers die ondanks alle hindernissen met oplossingen komen voor problemen van vandaag en morgen. Bouchra Hashassi (Washville), Jean-Charles Carrette (Addax motors nv), Tom Van De Putte (Bingli), Elwin Van Herck (Droonhavn) en de Olympische kampioenen Elodie Ouedraogo en Olivia Borlée (42|54) lieten het ondernemersvuur knetteren op het podium en wierpen duidelijke vragen op voor de politiek.

Ondanks de klappen van 26 mei hoor ik weinig over een andere vorm van politiek bedrijven.

Carl Devos, politicoloog UGent

Die politiek, of het gebrek aan leiderschap en ondernemerschap daar, werd tot slot door voorzitter Wouter De Geest tot de orde geroepen. “Het is tijd voor durf, voor doortastende maatregelen”, klonk het in zijn speech. Hij riep op om Vlaanderen een absolute topregio te maken door ambities te concretiseren in KPI’s. “Tegelijkertijd moeten we het debat starten om ons staatshuishouden terug fundamenteel en grondig op orde te brengen, zodat we er daarna samen op vooruit gaan”, klonk het.

Download de volledige speech van Wouter De Geest hier.

Er is geen enkele reden waarom we zouden moeten onderdoen voor andere landen zoals Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen.

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom Voka

Foto 1
Gedelegeerd bestuurder van Voka, Hans Maertens, heet de genodigden welkom.

Foto 2
Michaël Van Droogenbroeck (VRT) leidde een debat tussen Carl Devos (UGent), Isabel Albers (De Tijd/L’Echo) en Bart Van Craeynest (Voka) over de stand van het land in goede banen.

Foto 3
Zes jonge toekomstmakers stelden hun ondernemersidee voor, waarmee ze oplossingen aanreiken voor maatschappelijke uitdagingen.

Foto 4
Voka-voorzitter Wouter De Geest hield een stevige speech met een oproep tot meer politiek ondernemerschap.

Foto 5
De Rentree: dat is ook netwerken.

Foto 6
Een nieuwe minister-president was er nog niet, maar de vorige – Geert Bourgeois – was wel van de partij.

Fotoverslag

Fotoverslag

Partners

Contactpersonen

Martine Taeymans

Directeur Communicatie & Marketing

IMU - vzw - Mediafin TTL
imu - vzw - Recupel