Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Voka Politica Ichtegem

  • 22/03/2023

Onder de noemer Voka Politica organiseert Voka West-Vlaanderen in verschillende West-Vlaamse gemeentes ontmoetingen met de burgemeester. Ondernemers gaan er in gesprek met het lokale bestuur over het beleid van de voorbije jaren én over wat er de komende jaren nog nodig is om het ondernemerschap in de gemeente verder te (onder)steunen. Op 7 maart vond een Voka Politica plaats in Ichtegem.

Op dinsdag 7 maart organiseerde Voka West-Vlaanderen een ontmoeting tussen ondernemers en de burgemeester van Ichtegem, Lieven Cobbaert (Open VLD). Naast de taken die horen bij het burgemeesterschap van Ichtegem, volgt Lieven Cobbaert ook heel wat regiobrede economische dossiers op, zoals de toekomst van de haven van Oostende en de blauwe economie. Hij is tevens bestuurder bij de Luchtvaartontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen en is zodoende mee verantwoordelijk voor de investeringen vanuit de Vlaamse overheid op de luchthaven van Oostende. Daarnaast is Lieven Cobbaert bestuurder bij Fluvius, het bedrijf dat instaat voor de publieke nutsleidingen (elektriciteit, aardgas, riolering, enz.) en heeft hij een goed zicht op de uitdagingen voor bedrijven op het vlak van o.a. energietransitie, de gevolgen van zware regenval en droogte.

Een breed scala aan thema’s passeerde dan ook de revue tijdens het gesprek tussen burgemeester en ondernemers. Op het lokale vlak had het bestuur goed geluisterd naar de oproep van Voka uit 2018 dat gemeenten ondernemersvriendelijker moeten zijn, want op dat moment was er bijvoorbeeld nog geen dienst lokale economie. Tijdens de huidige legislatuur werd dat rechtgezet. Op die manier kan men beter inzetten op de bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Er is ook nog een problematiek van zonevreemde bedrijven die opvolging vraagt.

Binnen de regio Oostende ligt de politieke focus op afstemming omtrent werkgelegenheidsdossiers, groei voor de haven en luchthaven van Oostende, en wil men de 'blauwe economie' (momenteel soms nog te vaak een containerbegrip) beter bekend maken, om zo in te spelen op de vele openstaande vacatures bij de bedrijven in die sector. Dit is hoe dan ook de belangrijkste groeipool voor regio Oostende, dus afstemming en samenwerking is meer dan ooit nodig.

Fluvius zal tussen 2023 en 2032 4 miljard extra euro investeren om de Vlaamse distributienetten (elektriciteit, aardgas, …) te moderniseren, digitaliseren en automatiseren. Dat is broodnodig: heel wat van deze netten zijn vandaag niet futureproof. Ook inzake energie en klimaat moet een achterstand ingehaald worden: rioleringen moeten vernieuwd worden, wachtbekkens aangelegd, regenwaterplannen opgemaakt, .... Er zijn zowel op Vlaams, federaal als op Europees niveau heel wat ambitieuze doelstellingen geformuleerd (o.a. renovatie van gebouwen, elektrificatie van het wagenpark), maar Fluvius zal ook daar 7 miljard euro investeren in een upgrade van de Vlaamse infrastructuur.

Contactpersoon

Dieter Coussée

Belangenbehartiging Noord-West-Vlaanderen - Apzi-Voka West-Vlaanderen

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag