Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka-platform helpt 400 bedrijven met Raad van Advies

Voka-platform helpt 400 bedrijven met Raad van Advies

  • 27/08/2020

Voka – Kamer van Koophandel Limburg zette de afgelopen 12 maanden voor 13 ondernemingen een Raad van Advies op. Via haar online platform bracht het in die tijd ook 400 bedrijven en 150 adviseurs samen om het opstartproces te vergemakkelijken. “Na de coronacrisis moeten ondernemingen hun strategie bijsturen. Een Raad van Advies is op dat vlak vandaag een grote meerwaarde, want je kan terugvallen op nieuwe inzichten”, zegt Axelle Henrard, directeur eigenaar-ondernemers van Voka – KvK Limburg.

axelle
Een Raad van Advies is vandaag een grote meerwaarde, want je kan als eigenaar-ondernemer terugvallen op nieuwe inzichten.”


Slechts 4 tot 6% van de Vlaamse familiebedrijven heeft een Raad van Advies. Als je weet dat 80% van de Limburgse bedrijven bestempeld wordt als een familiaal bedrijf, is er nog werk aan de winkel om raden van advies zinvol te implementeren. Raden van advies bestaan uit experts die niet-bindende adviezen geven over de bedrijfsvoering van een onderneming.

“Een Raad van Advies wordt nog wel eens met schroom behandeld”, merkt Axelle Henrard op. “Nochtans is zo’n extern klankbord erg interessant. Je gebruikt de kennis, expertise en het netwerk van experts om tot nieuwe inzichten te komen. Bovendien heeft een raad van advies geen bindend karakter, waardoor je als bedrijfsleider dus steeds zelf de touwtjes in handen hebt.”

Drempelverlagend platform

Met het platform voor eigenaars-ondernemers wil Voka – KvK Limburg bedrijven en adviseurs dichter bij mekaar brengen. “Het afgelopen jaar registreerden 400 bedrijven en 150 adviseurs zich op ons platform”, zegt Axelle Henrard. “Dat aantal willen we gevoelig verhogen, want een raad van advies blijft van goudwaarde. Denk maar aan strategische beslissingen op lange termijn. Je kan dan op je raad van advies terugvallen als kritisch klankbord.”

"Samen met UHasselt ontwikkelden we een LAB waarin adviseurs in 5 sessies academische onderbouwing krijgen."

Het struikelblok voor een Raad van Advies is volgens Axelle Henrard de praktische uitwerking. “De samenstelling, afspraken inboeken en verslagen maken nemen nu eenmaal tijd in beslag, maar de meerwaarde is zo veel malen meer waard. Daarom kunnen bedrijven via ons een traject doorlopen waarbij we al deze taken op ons nemen. We ontzorgen eigenaars-ondernemers die een Raad van Advies willen opstarten."

Daarnaast is het belangrijk om adviseurs te versterken en te evalueren in hun rol om zo  de kwaliteit van Limburgse raden van advies te bewaken. "Samen met UHasselt ontwikkelden we een LAB waarin adviseurs in 5 sessies academische onderbouwing krijgen. De eerste editie die in het najaar van start gaat is volzet", zegt Axelle Henrard.

Staf Cars vindt advies

Eén van de bedrijven waarvoor Voka – KvK Limburg een Raad van Advies hielp opzetten, is het autocar- en busbedrijf Staf Cars. “Als eigenaars en managers van een familiale groep van ondernemingen waren wij op zoek naar een extern klankbord”, motiveren zaakvoerders Paul en Anita Cremers. “Dat ondersteunt onze rol van aandeelhouder en onze rol van dagelijks manager. Om onze groei en professionalisering verder te zetten, wordt het evenwicht tussen die rollen steeds belangrijker.”

“We krijgen inzichten en invloeden van andere sectoren en vakgebieden aangereikt waardoor we onze visie verruimen”

De Raad van Advies ondersteunt het ondernemerskoppel bij operationele en strategische vraagstukken. “We krijgen inzichten en invloeden van andere sectoren en vakgebieden aangereikt waardoor we onze visie verruimen”, vertellen ze. “Voka – KvK Limburg heeft ons bijgestaan in het in kaart brengen van onze behoeftes en bij het samenstellen van Raad van Advies. De combinatie van de ervaring van Voka en hun uitgebreid netwerk heeft er voor gezorgd dat wij over een zeer sterke Raad van Advies beschikken.”

Meer info: www.voka.be/limburg/platform-eigenaars-ondernemers

Contactpersoon

Carolien Houbrechts

Adviseur eigenaars-ondernemers