Skip to main content

Voka op stage bij Adecco

  • 11/05/2017

“Onze toegevoegde waarde zit in de human touch van onze consulenten”, aldus Filip De Pooter, directeur general staffing Adecco België, die Voka-adviseur Sonja Teughels begeleidde tijdens haar stage bij de HR-dienstverlener. Dankzij de stage kwam Sonja meer te weten over wat de digitalisering van de arbeidsmarkt betekent in de praktijk.

Voka organiseert elke zomer stages voor politici bij ondernemingen. Maar ook de eigen adviseurs van het Voka-kenniscentrum lopen regelmatig stage binnen een bedrijf om te luisteren naar wat er leeft bij de ondernemers en om zelf eens te kunnen proeven van de dagdagelijkse praktijk in het bedrijf.

Zo ging Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarkt van het Voka-kenniscentrum, een dagje stage lopen bij Adecco. Deze HR-dienstverlener is wereldwijd actief en telt alleen al in België meer dan 800 werknemers en 130 kantoren.

Filip De Pooter, directeur general staffing Adecco België, verwelkomde haar met open armen. “Als wij elkaars uitdagingen begrijpen, dan komen we tot een goede samenwerking en kunnen we onze diensten nog beter op elkaar afstemmen. En hoe kan je dat beter doen dan Voka echt ‘mee te laten draaien’ bij Adecco? Ik bedank dan ook Voka en Sonja voor hun engagement en de tijd die ze hieraan besteden.”

Voor Sonja Teughels is het belangrijk te weten wat de ervaringen zijn van Adecco op de snel veranderende arbeidsmarkt. Met de digitalisering en de toenemende krapte is het niet altijd evident voor bedrijven om geschikt talent te vinden en te houden. Als HR-dienstverlener is Adecco hiervan uiteraard een bevoorrechte getuige. Filip De Pooter: “70% van de jobs die we in 2025 op onze arbeidsmarkt zullen vinden, bestaat vandaag nog niet. Daarnaast zoeken bedrijven sneller en vaker nieuwe medewerkers, niet zelden met een zeer specifiek profiel. Onze sector en onze consulenten staan dus voor een uitdaging. Robots zullen – en doen dat reeds vandaag – het search & match verhaal overnemen. Onze toegevoegde waarde zit in de human touch van onze consulenten.”

Sonja Teughels kon zelf vaststellen dat Adecco volop aan het ‘digitaliseren’ is: “Adecco zet digitale tools in om te komen tot een juiste capaciteitsinschatting op bedrijfsniveau. Ook de relatie met hun klanten loopt langs digitale weg: die kunnen hun cv’s of vacatures online posten. Voor mij is dit interessant om te zien in het licht van de discussie binnen VDAB die eveneens wil inzetten op een ‘digital first’-strategie.”

“Verder vond ik ook mooi om te zien hoe Adecco zich inspant om via beginnerscontracten en stages jongeren aan het werk te krijgen. Dat is een mooie illustratie van het doelgroepenbeleid in de praktijk”, aldus nog Sonja Teughels.

 

Adecco
Filip De Pooter, Adecco - Sonja Teughels, Voka

 

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant